Исус с учениците си Исус с учениците си  

Коментар на Евангелието за 9 май 2021 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелският откъс за VI Пасхална неделя, разказващ за Исус, който говори на своите ученици, като им казва: „Както Отец възлюби Мене, и Аз възлюбих вас: пребъдете в Моята любов; Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Отца Си, и пребъдвам в любовта Му. Това ви казах, за да пребъде Моята радост във вас, и радостта ви да бъде пълна. Тази е Моята заповед: да любите един другиго, както Аз ви възлюбих“.

 „Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели“ (Йоан 15, 9-17)

Аудио коментар на неделното Евангелие от отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Христос Воскресе! Днешното Евангелие е едно продължение и допълнение на това, което чухме предишната неделя. Като последствие от това, че сме части от тялото на Исус, който е истинската лоза на Отца, трябва да се обичаме взаимно. Като пример и основа на нашата любов е любовта на Отца към Исус. Със същата любов, с която Отец обича Сина си, Господ обича и нас, което е нещо наистина голямо. Но това не е някаква платоническа любов или някакво чисто сантиментално усещане. Често в днешния свят любовта е изключително банализирана и е изгубила дълбочината си. Бог иска да обичаме ближните си с една истинска и реална любов. Затова Исус днес допълва, че освен заповедите на Отца, които трябва да спазваме, ако Го обичаме, трябва да спазваме и заповедта на Исус - това е Неговата нова заповед.

Но къде е новостта на тази заповед, щом още в книга Левит четем: „Не отмъстявай и не бъди злобен против синовете на твоя народ, но обичай ближния си като себе си”? Всички заповеди от Стария завет сега се синтезират в една: „Обичайте се, както аз ви обикнах”. Тук не става въпрос да имитираме любовта на Исус, а по-скоро да търсим извора ѝ в Него. Това е новостта - трябва да се обичаме заради Исус, извор на всяка любов. Амин.

08 Май 2021, 17:45