Евангелие за Втора Пасхална неделя Евангелие за Втора Пасхална неделя 

Коментар на Евангелието за 11 април 2021 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за Втора Пасхална неделя, разказващо за неверието на Тома във възкресението на Христос. Осем дни след своето възкресение Исус отново се явява на учениците, сред които е и Тома, на когото Исус казва да докосне до раните Му. Тогава Тома, хвърляйки се в нозете на Господ изповядва „Господ мой и Бог мой!“, а Исус му казва: „Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видели, и са повярвали“.

След осем дни дойде Исус (Йоан 20, 19-31)

Аудио коментар на неделното Евангелие от отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Христос Воскресе! Днес е първата неделя след Възкресение и Църквата ни предлага да четем един откъс от Евангелието, който е продължение на откъса от миналата неделя, когато видяхме Мария Магдалена, която отиваше рано сутрин при гроба на Исус.

При апостолите цари пълно отчаяние. В същия ден вечерта учениците се срещат, здраво заключили всички врати, понеже са изпълнени със страх от евреите. Изгубили са всякаква надежда, изгубили са и времето си, понеже 3 години са обикаляли с Исус, когото са смятали погрешно за Месията, който ще възстанови Израелската държава и те ще заемат различни ръководни постове. А сега, може би, ги очаква същата съдба като на Исус. И в тази обстановка, изпълнена с отчаяние, идва Възкръсналият. Носи им Своя мир, това, от което най-много има нужда всеки един от нас. Не ги укорява за тяхното безверие, а им дава мисията да прощават греховете. Исус вярва в нас, има ни доверие, затова днес отбелязваме и празника на Божието милосърдие. Милосърдието на Исус прегръща всички нас - слаби, грешни, изнемощели в житейската борба.

Ние не сме имали тази благодат да видим нашия Учител възкръснал, така както са Го видели апостолите. Но ние сме блажени, както ни нарича Господ, понеже сме Го видели не със сетивата си, а с очите на вярата. Амин.

10 Април 2021, 15:59