Упадък на околната среда Упадък на околната среда 

Икуменически проекти в помощ на стенещата Земя

Земята стене и християните са призовани да дадат отговори, мислейки за настоящите и бъдещи мъже и жени. Тези бяха съображенията, които водеха годишната среща на организацията Ecumenical Advocacy Days (Ead), която се проведе тези дни под формата на уебинар.

Организацията, която обединява християнските църкви и икуменическите организации в Съединените щати с цел засилване на икуменическите действия в обществото, също с предложения, представяни директно на политически институции, иска да продължи своя ангажимент за справедливост, мир и грижа за Сътворението с определянето на програма за намеси, насочени не само към Съединените щати. В тазгодишната среща, озаглавена „Представи си! Божията земя и хората възстановени", бяха представени два проекта: първият се отнася до поредица от интервенции за насърчаване на земеделието в северната част на Хаити, особено засегнато от урагани, с опустошение, което засили бедността в района, което доведе до допълнително нарастване на броят на мигрантите; вторият включва прилагането на мерки в пет села на Бангладеш за смекчаване на изменението на климата благодарение на използването на технологии, с които да се подкрепят пътищата за устойчивост в селата

По време на уебинара много от изказванията се фокусираха върху расова дискриминация, която се открои особено по време на пандемията; непрестанна бе поканата за осъждането на расизма и всички форми на насилие, подчертавайки значението на установяването и укрепването на справедливостта при зачитане на правата на човека. Сред многобройните засегнати въпроси специално внимание беше обърнато на ролята на Църквата в климатичната справедливост; участниците се опитаха да дадат отговор на въпроса, какво са призовани християните да направят в настоящето, за да отидат отвъд перспективата за пренастройка на съществуващото, с проекти, които се опитват да дадат условни отговори, определени от многото извънредни ситуации.

За Ecumenical Advocacy Days  трябва да се победи изкушението на самоцелното разобличаване, защото християните имат моралното задължение да поемат отговорността да насърчават радикалното преосмисляне на икономическата динамика, която не се грижи за сътворението; в икуменическа перспектива, която също трябва да бъде подхранвана от приемането на енцикликата Laudato si ', отваряйки се за междурелигиозно сътрудничество, християните трябва да бъдат главни действащи лица в търсенето на решения за материалната и духовна разруха, разстроила толкова много места по света. По време на трите работни дни, които приключиха с изготвянето на поредица от петиции, които ще бъдат представени на сенатори и депутати на Съединените щати, в съответствие с утвърдената вече традиция, беше припомнено колко важно е организацията да се моли заедно: молитвата всъщност е източникът, от който трябва да се изходи, за да се сподели библейското наследство, което трябва да ръководи определянето на предложенията за утвърждаване на климатичната справедливост в лицето на безразборната експлоатация на ресурсите.

svt/ vatn

29 Април 2021, 08:24