Епископската конференция на Румъния 15.05.2018 Епископската конференция на Румъния 15.05.2018 

Румъния: 30 години от учредяването на Епископската конференция

Католическата Епископска конференция на Румъния (BCR) чества 30 години от своето учредяване, на 16 март 1991, с послание, подписано от нейния председател, архиепископа-митрополит на Букурещ, монсеньор Аурел Перка.

В посланието,  монс. Перка благодари на Бог за „службата, мисията и евангелизаторското дело“, извършени от Румънската католическа църква, „която води християнския народ към спасението“. Прелатът благодари и на всички епископи, бивши и настоящи, за „тяхната служба, предлагана на Църквата и обществото на страната“. „Вярвам, че през всичките тези тридесет години съществуване - пише монсеньор Перка - Румънската епископска конференция е искала да превърне в действителност съборната конституция  „Gaudium et Spes“ или че радостта и надеждата, тъгата и безпокойството на днешните хора, особено бедните и всички страдащи, са радостта и надеждата, болката и мъката на Христовите ученици”. Заедно с това, архиепископът на Букурещ моли за „прошка за случаите, когато това не е направено и не сме били на висота на изискванията и очакванията на много хора“.

С поглед към миналото на страната, архиепископът изтъква промените, настъпили между „различните политически режими, установяването на демократична конституционна система, нарастващия плурализъм, появата на различни мисловни течения и модели на живот, някои дори далеч от християнската традиция”, като уверява: „Църквата винаги е искала да бъде строител на мира и да търси помирението между всички граждани, преодолявайки раните от миналото в полза на съюза между всички граждани, за да се постигне по-добро настояще и бъдеще за цялото общество“.

„В общество в непрекъсната трансформация подчертава монс. Перка -  Църквата отстоя правото си на свобода на действие, утвърждавайки своята идентичност и безспорното право да евангелизира“. Също така припомня посещенията на св. Йоан Павел II и папа Франциск в страната, съответно през 1999 и 2019 г., които са „насърчили епископите, свещениците и вярващите да защитават човешкия живот, християнската идентичност, приматът на Бог в личния и обществения живот, особено в настоящото време, застрашено от секуларизма и релативизма", както и „положените усилия в евангелизацията, за да се  покаже на всички милосърдното лице на Бог".

Накрая, поверявайки се на закрилата на Пресвета Богородица и нейния съпруг, св. Йосиф,  покровител на Вселенската църква, на когото папа Франциск посвети специална година, председателят на румънските епископи изразява пожеланието „Църквата в Румъния да бъде укрепена  и да остане вярна на  Христос до края на вековете“.

(dg/vatn)

18 Март 2021, 08:20