Евангелие за първата неделя на Великия пост: Исус изкушаван в пустинята, 2021.02.19 Евангелие за първата неделя на Великия пост: Исус изкушаван в пустинята, 2021.02.19  

Коментар на Евангелието за 21 февруари 2021 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за първата неделя на Великия пост, в което след като е приел Кръщението, Исус отива в пустинята. По този начин иска да се свърже с човешкото страдание, пресъздавайки и преживявайки отново страданията на евреите, бродещи 40 години в пустинята.

Изкушаван от Сатана, а ангелите Му служеха (Марк.1, 12-15)

Отец Йоан Хаджиев коментира Евангелието за първата неделя на Великия пост

Скъпи братя и сестри,

Днес е I Неделя от Великия пост и започнахме в сряда един дълъг път по следите на страдащия Исус. Да следваш Исус, означава да станеш подобен на Него, затова централната тема на това време е обръщането и промяната. Великият пост ни дава нова благодатна възможност да започнем живота си отначало, градейки го върху основите на Божието слово.

Исус, след като е приел Кръщението, отива в пустинята. По този начин иска да се свърже с човешкото страдание, пресъздавайки и преживявайки отново страданията на евреите, бродещи 40 години в пустинята. Исус е заобиколен само от зверове, което показва крайната му самота. Пустинята е място на уединение, място на среща със Създателя. Пустинята е също, според библейската традиция и мястото, където живеят демоните.

Дяволът е знаел кой е Исус и защо е дошъл на земята. Не е било възможно да го откъсне от Неговата мисия. Демонът иска да изкуши Исус, за да промени стила си на благовестие. Дяволът иска Исус да дойде в славата Си, за да не може да покаже чрез унизеността си огромната си любов към нас. Дяволът не може да промени факта, че Божият Син е станал човек, но е могъл да го отклони от пътя му, като обезсмисли Неговата мисия. Така постъпва дяволът и с нас - въпреки че ние оставаме винаги Божии чеда чрез Кръщението, той ни изкушава чрез власт, пари, влияние, слава, за да ни отнеме смисъла на живота ни - съединението с Бога в небесното Царство.

Амин. 

 

21 Февруари 2021, 07:04