Vatican News
Исус Христос Исус Христос 

Коментар на Евангелието за 4 януари 2020 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за Втора неделя след Рождество Христово

"И Словото стана плът, и живя между нас" (Йоан 1, 1-18)

Скъпи братя и сестри,

Днешното Евангелие е изключително богато на знаци и символи. По един мистичен начин ни се разказва цялата история на света от времето преди сътворението му до времето на Църквата, след като Исус е вече обявил Божия план. Текстът започва с "В начало", които са и първите думи на първата книга на Библията - Битие. С идването на Христос започва едно ново "сътворение" на света. Исус, чрез своята кръстна смърт е изкупил човечеството и даде спасението на всички, които са готови да го приемат. По този начин човек има възможността да си възвърне приятелството с Бог, изгубено чрез непослушанието в Райската градина.

Йоан ни кара отново да се върнем пред Витлеемската пещера и да съзерцаваме тайната на Въплъщението. Исус е представен като истински Бог, равен на Отца и съществуващ още от "началото". Кулминация на цялото евангелие на Йоан са днешните думи: "И Словото стана плът, и живя между нас". Никога не бихме си помислили, че това е възможно, ако не ни беше обявено от Исус. Христос изоставя своето съвършено щастие, произтичащо от общението му с Отца и Светия Дух и става един от нас. Исус идва за да ни помири с Отца.

Днешното Евангелие ни казва, че Исус е дошъл за  ни даде възможност да станем чеда Божии. Вярата не е съвкупност от знания, а конкретен начин на живот. В този ред на мисли може да се каже, че най- голямата трагедия за един християнин е всичко това, в което вярва, да остане само една теория. На латински език с една и съща дума се изразява смисъла на "вяра" и "вярност". Нека в тази нова година с нови сили да живеем нашето призвание като християни. Амин. 

03 Януари 2020, 16:54