Vatican News
Х Среща на "Религии за мир" Х Среща на "Религии за мир" 

Линдау: Х Световна среща на религиите за мир

От 20 до 23 август в германския град Линдау, Германия, се провежда Х Световна среща на международната мултирелигиозна мрежа „Религиите за мир“, с участието на представители на различни вероизповедания, ангажирани в търсенето на общото благо.

Последната среща се проведе във Виена през 2013, а на нея взеха участие повече от 600 души, представители на различни религии. Тази година се очаква на събитието да вземат участие 800 души, сред които богопосветени, представители на правителства, неправителствени организации и групи от гражданското общество, чиято цел ще бъде да постигнат дълбок морален консенсус за съвременните предизвикателства, да изберат нов Световен съвети и насърчат общи мултирелигиозни действия чрез и извън мрежата на „Религиите за мир“.

Темата на това десето издание на срещата е „Да се грижим за нашето общо бъдеще“, и една от неговите цели е да укрепи мултирелигиозното сътрудничество за мир между религиозните лидери, да го подкрепя в страните, засегнати от насилия и конфликти, така както и да подкрепи започването на мирните процеси чрез мултирелигиозни инициативи в Демократична република Конго, Южен Судан, Северна и Южна Корея и в Мианмар.

Хоризонт на споделено общо благо

„Перспективата – пояснява Луджи Де Силва, председател на Религии за мир Италия – е тази да се противодейства на една отбранителна тенденция, която може да се превърне в националистическа или частична затвореност. Ще се опитаме да търсим споделеното общо благо, единствения хоризонт, който може да даде надежда“. По време на срещата – продължава Де Силва – ще се дискутират също действията, които трябва да се предприемат, особено в зоните на конфликт, в търсене на пътищата на помирението.

„Религии за мир“, основана през 1970, е мултирелигиозна международна мрежа, сформирана от Световен съвет на високопредставителни религиозни лидери, от шест междурелигиозни организма от различните континенти и от повече от 90 национални групи. Част от нея са също мрежите на жените на вярата и междурелигиозните младежки мрежи.

20 Август 2019, 11:35