Vatican News
Гора в Исландия Гора в Исландия  (AFP or licensors)

Църквата в Испания насърчава екологичното обръщане

Комисията за социалната пастирска дейност към Испанската епископска конференция, заедно с други социални институции на Църквата (Каритас, Конфер, Справедливост и Мир, Манос Унидас), мрежи и асоциации, като Католическото скаутско движение и Световното католическо движение за климата, взеха участие в третия Семинар за цялостна екология, който се проведе в Мадрид.

Целта бе да даде отговор на въпроса, който бе и тема на срещата „Laudato Si’. Да започнем от нашия дом?“. За тази цел бяха изслушани и споделени различни житейски опити от енориите, младежките асоциации, манастирите и духовните домове, така както и опита на групи маргинализирани хора, които чрез екологията се интегрират активно в обществото.

Екологичното обръщане – се чете във финалното комюнике – „е процес, който трябва да обхване цялото общество; никой не трябва да се чувства маргинализиран, когато чува вика на земята и на бедността. Това е съществена част от нашата вяра. Това е съществено за обръщането от ниското. Важно е в този процес да работим заедно с църковните структури, енориите и останалите вероизповедания. Опита, натрупан във Франция от „Зелената Църква“ и от Комисията за цялостната екология на архидиоцеза на Мадрид ни изпълни с надежда, показвайки ни, че подобно обръщане е възможно“.

В този контекст Световното католическо движение за климата посочи различни места по света, където това екологическо обръщане вече дава своите плодове. Също Католическото скаутско движение показа как за младежите е присърце закрилата на творението и как може да се наслаждаваме на свободното време без задължително използване на изкопаеми горива, съжителствайки в хармония с околната среда и природата, които са видени като свещени места и на среща с Бог, с нас самите и със заобикалящите ни хора.

Според изказалите се на семинара, настоящият модел на развитие е в ущърб на най-слабите хора, които са отхвърляни и изключвани от обществото. Във тази връзка, те изказаха благодарност за дейността на някой предприемачески дружества, работещи за опазването на околната среща и борбата с културата на „еднократната употреба“. За пример бе даден също затвора в Кастейон, където затворниците извършват различни дейности и насърчават инициативи за екологично възпитание. Освен това, с цел да се подхранва духовността, спомагаща зачитането на творението, участниците бяха информирани за инициативите на манастира „Дева Мария“ в Поблет, Испания, където може да се потопиш в съзерцанието и да благодариш на Бог за красотите, които ни е дарил.

„От съществена важност е – се чете още в комюникето – да се създадат и да се придружават процесите на екологичното обръщане, свързани с общността; импровизацията и персонализма не са подходящите начини. Поради тази причина е необходимо да има екипи от експерти, които съветват, придружават, съживяват, правят цялостни екологични диагнози и в този случай, да прилагат на практика насоките и предложенията на Laudato si'.

Испанските епископи подчертават, че в този процес на разруха на околната среда  жените страдат най-много от последствията на климатичните промени и, че те са основните жертви при опитите да се защити територията от онези, които се стремят да унищожат околната среда, за да си присвоят природните ресурси. Накрая припомнят, че предстоящия Синод за Амазония, който ще се проведе от 6 до 27 октомври във Ватикана, е възможност за Църквата да се вслуша в гласа на Земята и на бедните населения, „за да изцелим нашия живот,  да закриляме света, а не да го ограбваме, да насърчаваме живота и красотата, а не замърсяването и разрушението“.

19 Юли 2019, 10:00