Vatican News
Пресветата Троица: Отец, Син и Свети Дух Пресветата Троица: Отец, Син и Свети Дух 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за неделя 16 юни 2019

Отец Йоан Хаджиев, от Ордена на Босите кармелитани, коментира Евангелието за празника на Пресветата Троица

Всичко, що има Отец, е Мое; Духът ще вземе от Моето и ще ви възвести (Йоан 16, 12-15)

Тази неделя, 16 юни, Църквата чества празника на Пресветата Троица, или откровението на лика Божий, който ни донесе Исус. Вечното слово на Бог, което се въплъти, ни откри, че Бог е Един и Троичен: Бог е съвършено единство в любовта. Евангелският откъс, предложен от литургията за празника, коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани.

Коментар на Евангелието за неделя 16 юни - отец Йоан Хаджиев

*****

Скъпи братя и сестри,

Днес празнуваме тържеството на Светата Троица. Колкото повече навлизаме в мистерията ѝ, толкова повече разбираме колко малко знаем за нея. Трудно е да се говори за Светата Троица, понеже ние като хора не можем да си представим как е възможно три лица, които са отделни, в същото време да са един Бог. За нас три лица не могат да са едно. Но ако всичко би било обяснимо според човешката логика, означава, че не е истина, понеже Бог по дефиниция превишава човешкия разум.

Но как хората са разбрали за Светата Троица, щом това е невъзможно за техния разум? Една от характеристиките на Божието милосърдие е, че Бог не ни изоставя, след като ни е създал, а ни обича и постоянно се интересува от нас. Бог в своето безгранично милосърдие решава да ни открие тази мистерия на Троицата, за да можем и ние да имаме дял от тяхното общение. Както виждаме в днешното Евангелие, сам Исус обявява тази истина. Преди това да стане, хората не са имали дори идея за Светата Троица. Дори евреите, които са били избраният народ, не са могли да прозрат тази истина, Старият Завет също не говори ясно за нея. Исус по време на своя публичен живот разкри тази мистерия за истинския Бог, който е единен и тройствен. Христос сам се представя като Бог, изпратен от Отца на земята и станал човек чрез Светия Дух.

Исус ни обявява тази истина, за да покаже своята любов към нас. Бог има огромно доверие в човека и затова ни разкрива дори тези свои съкровени тайни. Но Бог не го прави само за да ни информира, но иска и ние да се включим в общността на неговото семейство. Нека чрез нашия съвестен християнски живот станем по-достойни за този Божи план! Амин.  

15 Юни 2019, 17:14