Vatican News
Преображение Господне Преображение Господне 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 17 март 2019

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за Втората неделя на Великия пост

„И когато се молеше, видът на лицето Му се измени“ (Лк. 9, 28-36)

Миналата неделя, първа постна неделя, литургията на Словото ни представи Исус, който се бори лице в лице с изкушенията на Сатаната в самотата на пустинята. През тази втора постна неделя, литургията ни представя епизода за преображението Господне на планината Тавор. Този епизод е разказан от тримата евангелисти – Матей, Марко и Лука – и бива предложен от литургията винаги през втора постна неделя, защото е знак и предвестие на възкресението. Евангелист Лука в неделното Евангелие ни казва, че „Исус все със себе си Петър, Йоан и Яков и се качи на планината да се моли“. Неделното евангелие за втората неделя от Великите пости коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани.

*****

Скъпи братя и сестри,

Днес е II неделя от Великия пост и имаме като текст за размисъл разказа на Св. Лука за Преображението на Исус. Това е предвкус на бъдещото идване на Христос в слава. Но в текста ясно е присъстващ мотивът за страданието, което Господ трябва да понесе.

В личността на Исус се съединяват старите и новите времена. Пророците от Стария завет и апостолите от Новия. Въпреки че Исус е прославен и пълен с радост, Илия и Моисей искат да разговарят с Него за смъртта Му. Страданието и радостта, неща, които взаимно се изключват, по парадоксален начин са съединени в Христос. Дори и в страданието има смисъл и по начина по който го приемаме и преживяваме се разбира на какъв етап сме в нашата вяра.

Християнският живот е едно постоянно съзерцание на Исус, прославен и унижен. Божието откровение, както това на Тавор, не може да бъде разбрано само с човешки ум. Само вярата може да накара да замълчи страхът, най-вече страхът да отворим живота си за Христос. Амин.

16 Март 2019, 15:21