Vatican News
Латински ръкопис на страница от Евангелието Латински ръкопис на страница от Евангелието  

Коментар на отец Йоан Хаджиев на евангелието за неделя 28 октомври 2018

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани в София, коментира Евангелието за ХХХ обикновена неделя през годината.

„Да прогледам, Учителию!“ (Мк. 10, 46-52)

Словото Божие в евангелския откъс за ХХХ обикновена неделя през годината ни представя едно чудо. Това е едно от многобройните чудеса, извършени от Исус по време на неговия земен живот. Всяко чудо, разказано в Евангелието има своята особеност и това в неделното евангелие, не е лишено от нея.

Исус, ни казва евангелист Марко, преминава през Йерихон. Неговата крайна цел е Йерусалим, където трябва да изпълни докрай промисъла на Отца.

Преминаването през Йерихон, без да се спира в града, не е за пренебрегване. В първата книга Царства се казва, че всеки който се опита да възстанови или има намерение да възстанови Йерихон, ще бъде проклет. Но Исус, влизайки в града, ни дава още един голям урок, защото също и в това проклето място, Господ дарява своята благодат.

Коментар на Евангелието за неделя 28 октомври- отец Йоан Хаджиев
27 Октомври 2018, 16:59