Vatican News
Латински ръкопис на страница от Евангелието Латински ръкопис на страница от Евангелието  

Коментар на отец Йоан Хаджиев на евангелието за неделя 14 октомври 2018

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани в София, коментира Евангелието за ХХVІІІ обикновена неделя през годината.

„Иди, продай всичко, що имаш и върви след Мене“ (Мк. 10, 17-30)

Божието слово за тази ХХVІІІ обикновена неделя през годината ни поставя пред смелия избор, който всички сме призовани да направим с оглед на благата, които наистина имат стойност, за онзи,който вярва, и които не се отнасят до земните инвестиции, а за вечността. Със своя отговор на въпроса на богатия младеж „Учителю благи, какво трябва да направя за да наследя вечния живот“, Исус ни подтиква именно да размишляваме в тази насока.

Коментар на Евангелието за неделя 14 октомври- отец Йоан Хаджиев
13 Октомври 2018, 16:25