Tìm kiếm

Đức Hồng y Louis Raphael Sako Đức Hồng y Louis Raphael Sako   (AFP or licensors)

Thủ tướng Iraq trao lại “toàn quyền” cho Đức Thượng phụ Sako

Thủ tướng Iraq Muhammad Shiaa al-Sudani của Iraq đã ký sắc lệnh “bổ nhiệm” Đức Hồng Y Louis Raphael Sako làm Thượng phụ của Giáo hội Công giáo nghi lễ Canđê “ở Iraq và trên thế giới”, đồng thời công nhận ngài là người chịu trách nhiệm cuối cùng về tài sản của Giáo hội Canđê.

Vatican News

Sắc lệnh, được đăng trên trang web của Giáo hội Canđê vào ngày 11/6/2024, nêu rõ “Dựa trên các quyền mà Hiến pháp trao cho chúng tôi và các tài liệu tham khảo pháp lý khác, chúng tôi đã quyết định như sau: 1) Bổ nhiệm Đức Hồng Y Thượng Phụ Louis Raphael Sako làm Thượng Phụ của các tín hữu Canđê ở Iraq và trên thế giới; 2) Thực hiện thẩm quyền về tài sản của Giáo hội Canđê”.

Sắc lệnh này mở đường cho việc vượt qua cuộc khủng hoảng trong mối quan hệ giữa Tòa Thượng phụ Canđê và các nhà lãnh đạo chính trị của Iraq.

Vào ngày 3/7/2023, Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid của Iraq đã thu hồi sắc lệnh 147 được Tổng thống Jalal Talabani ký vào ngày 10/7/2013, trong đó phê chuẩn ở cấp độ luật pháp quốc gia việc bổ nhiệm Đức Thượng phụ làm người đứng đầu Giáo hội Canđê “ở Iraq và trên thế giới” và công nhận ngài là người “chịu trách nhiệm về tài sản của Giáo hội”. Cuộc khủng hoảng đã đẩy Đức Thượng phụ Sako rời Tòa Thượng phụ ở Baghdad và chuyển đến Erbil.

Sự việc này là một phần của một loạt các cuộc tấn công cá nhân, vu khống và tố cáo chống lại vị đứng đầu của Giáo hội Iraq, đặc biệt là do lực lượng dân quân ủng hộ người Shiite thực hiện.

Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng, Đức Thượng phụ Sako chỉ trở lại Baghdad một lần vào ngày 10/4 năm nay để gặp Thủ tướng Soudani. (Agenzia Fides 12/6/2024)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

13 tháng sáu 2024, 12:13