Tìm kiếm

Các Kitô hữu Trung Đông Các Kitô hữu Trung Đông 

ĐHY Sako: Các Giáo hội cần hiệp nhất để gìn giữ sự hiện diện Kitô giáo ở Trung Đông

Đức Hồng Y Louis Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê ở Iraq khẳng định rằng sự hiệp nhất của các Giáo hội Kitô không phải là một “cử chỉ lịch sự” nhưng là một nhân tố quan trọng để gìn giữ sự hiện diện của Kitô giáo ở Trung Đông.

Ngọc Yến - Vatican News

Chuẩn bị Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu từ 18 đến 25/01, Đức Hồng Y Sako đưa ra lời kêu gọi và cũng là một bài suy tư, được phổ biến trên các kênh truyền thông của Toà Thượng phụ Canđê, nội dung đề cập đến thực tế hiện tại và cái nhìn về tương lai của các cộng đoàn Kitô ở Trung Đông, đồng thời kêu gọi các Giáo hội khẩn trương tìm ra những cách thức hiệp nhất và hiệp thông huynh đệ giữa các Kitô hữu của Trung Đông.

Đức Thượng phụ nhận định, ở Trung Đông các Kitô hữu phải sống theo các quy định xã hội, nơi phần lớn là Hồi giáo. Luật pháp điều chỉnh sự chung sống xã hội dựa trên các quy tắc tôn giáo, có những mâu thuẫn với các hiện tượng đương đại. Các Kitô hữu bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố đôi khi khác biệt với các truyền thống Giáo hội.

Với thực tế này, Đức Hồng Y Sako cho rằng chủ đề hiệp nhất cần phải được ưu tiên. Chính sự hiệp nhất hài hoà của các Giáo hội Kitô sẽ bảo đảm cho sự sống còn của các cộng đoàn Kitô. Ngài viết: “Sự hiệp nhất của những người đã được rửa tội không có nghĩa là sự khổ chế hoặc xoá bỏ sự phong phú của các truyền thống thần học, phụng vụ và linh đạo khác nhau của các cộng đoàn Giáo hội Kitô. Sự hiệp thông đích thực bao gồm việc chấp nhận những khác biệt và tôn trọng qua sự khiêm tốn và gặp gỡ huynh đệ”.

Ở điểm này, Đức Thượng phụ nhấn mạnh rằng việc ký kết các tuyên bố chung về Kitô học của những người đứng đầu các Giáo hội Đông phương không thể chỉ dừng lại ở bằng những “cử chỉ lịch sự”. Việc tuyên bố chia sẻ cùng một niềm tin vào Chúa Kitô phải truyền cảm hứng cho những con đường hiệp nhất, giúp vượt qua những chia rẽ và hoài nghi. Theo ngài, trong một vùng đất được đánh dấu bằng những cuộc xung đột, phân biệt đối xử, bạo lực thúc đẩy các cuộc di cư, các Kitô hữu được kêu gọi thức tỉnh. Đặc biệt các vị đứng đầu các Giáo hội phải vượt qua những khác biệt không cần thiết, cuồng tín và sợ hãi để duy trì sự hiện diện của Kitô giáo ở Trung Đông.

13 tháng một 2023, 11:34