Thiên nhiên Thiên nhiên 

Chiến dịch Mùa Chay Đại kết ở Thuỵ Sĩ kêu gọi bảo vệ khí hậu

Chiến dịch Mùa Chay Đại kết năm 2022 của các Giáo hội Kitô ở Thuỵ Sĩ được bắt đầu vào thứ Tư Lễ Tro, hướng đến đạt mục tiêu “mức phát thải C02 ròng bằng 0” vào năm 2040 và làm mọi cách để bảo vệ khí hậu.

Ngọc Yến - Vatican News

Với khẩu hiệu “Công bằng khí hậu ngay bây giờ!”, chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ khí hậu, các nguồn năng lượng thay thế và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Các nhà tổ chức yêu cầu người dân Thụy Sĩ giảm tiêu thụ năng lượng, bởi vì hiện nay, khoảng 70% lượng khí thải C02 toàn cầu là do sản xuất năng lượng.

Các Giáo hội khẳng định rằng khủng hoảng khí hậu chủ yếu ảnh hưởng đến dân số của các quốc gia phía Nam bán cầu, mặc dù họ đóng góp ít nhất vào sự nóng lên toàn cầu. Tình huống này thật không công bằng. Vì vậy, các quốc gia như Thuỵ Sĩ phải hành động tích cực hơn để bảo vệ giảm lượng khí thải C02.

Trong thông cáo có đoạn viết: “Nếu cả thế giới tiêu thụ nhiều như chúng ta ở Thụy Sĩ, thì sẽ cần đến ba hành tinh Trái đất để đáp ứng nhu cầu này. Chúng ta chỉ có một hành tinh, vì thế chúng ta phải bảo vệ. Để giảm tiêu thụ năng lượng, điều này có nghĩa là, một mặt, áp dụng một phương thức tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm hơn, mặt khác, chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo. Để làm được điều này, việc chất vấn cá nhân cũng như các biện pháp chính trị cụ thể là cần thiết!”

Chiến dịch Đại kết 2022 khuyến khích một quá trình chuyển đổi không những không gây thiệt hại cho những người dễ bị tổn thương mà còn tạo cơ hội và động lực phát triển cho các cộng đồng yếu kém trên toàn thế giới.

Ngoài các hoạt động nhằm nâng cao nhận thực cho người dân về việc bảo vệ khí hậu, các tổ chức của các Giáo hội Kitô còn yêu cầu Quốc hội và Hội đồng liên bang tiến hành nhanh chóng sửa đổi luật về C02.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

03 tháng ba 2022, 12:41