Vatican News
2016.03.06 Lezionario, Sacre scritture, Parola di Dio, Bibbia Esercizi Spirituali Casa Divin Maestro, Ariccia 2016.03.06 Lezionario, Sacre scritture, Parola di Dio, Bibbia Esercizi Spirituali Casa Divin Maestro, Ariccia 

Hội đồng Giám mục cộng tác với Bộ Giáo dục trong cuộc thi giáo viên dạy môn Công giáo

Trong năm nay, Bộ Giáo dục Ý sẽ tổ chức một cuộc thi về việc giảng dạy tôn giáo Công giáo và Chủ tịch đoàn của Hội đồng Giám mục Ý muốn bày tỏ trong một thông cáo sự sẵn sàng hợp tác của mình trong việc thực hiện này.

Hồng Thủy - Vatican

Audio

Thông cáo Chủ tịch đoàn của Hội đồng Giám mục Ý viết: “Hy vọng những gì chúng ta mở ra có thể là một con đường hiệu quả, bên cạnh việc lắng nghe các nhu cầu khác nhau và tôn trọng các lập trường khác nhau, sẽ tìm ra cách để tăng cường sự chuẩn bị và kỹ năng của giáo viên về tôn giáo, nhiều người trong số đó đã phục vụ nhiều năm trong lãnh vực này.”

Hơn 86 phần trăm học sinh chọn môn giáo huấn Công giáo là môn nhiệm ý

Hơn 86 phần trăm học sinh chọn giáo huấn Công giáo như một môn học tùy chọn. Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Ý khẳng định rằng môn học này “có khả năng đồng hành với con đường phát triển của các thiếu niên nam nữ ngày nay”. Hội đồng Giám mục Ý hy vọng “một hành trình cạnh tranh sẽ nâng cao trình độ các giáo viên, với niềm đam mê và sự quảng đại, dấn thân khắc phục các vấn đề hàng ngày, trong đó có cả những khó khăn xuất phát từ định kiến và luật pháp thường ít được biết đến”.

Chỉ 50 phần trăm các ghế giáo sư sẽ được dành cho các giáo viên có ít nhất ba năm phục vụ, nhưng danh sách xếp hạng cũng sẽ gồm những người đã vượt qua cuộc thi năm 2004 và vẫn trong biên chế.

Thông cáo của Hội đồng Giám mục Ý kết luận: “Tuân thủ các năng lực của hiệp ước và các quy tắc đã được thiết lập, các giám mục tái khẳng định sự đồng hành với các giáo viên môn Công giáo trong cuộc sống của họ”. (REI 08/01/2020)

 

09 tháng một 2020, 13:42