Tìm kiếm

Vatican News
Amazzonia Amazzonia 

ĐTC sẽ có các quyết định tốt cho THĐGM vùng Amazzonia

Những gì ĐTC quyết định cho THĐGM đặc biệt vùng Amazzonia sẽ là điều tốt thôi.

Linh Tiến Khải

Giáo sư Rodrigo Guerra, thành viên Nhóm thần học của Liên Hội Đồng Giám Mục Mỹ châu Latinh gọi tắt là CELAM, đã khẳng định như trên liên quan tới vài phản biện đối với Tài liệu làm việc cho THĐGM Amazzonia sẽ được triệu tập tại Vatican vào tháng 10 tới đây. Giáo sư cho biết tài liệu làm việc không yêu sách là tiếng nói cuối cùng, nhưng chỉ là một lời mời gọi cùng nhau suy tư, đối thoại trong tinh thần trách nhiệm liên quan tới một vùng trên trái đất có các vấn đề thê thảm nhất trong lúc này. THĐGM đặc biệt cho vùng Amazzonia cũng là dịp để tổ chức CELAM tập sống, suy tư và hít thở bầu khí của tinh thần thượng hội đồng hầu duyệt xét lại hoàn toàn thái độ của toàn thể giáo hội tại châu Mỹ Latinh. Tính chất thượng hội đồng không phải là một khẩu hiệu, cũng không chỉ là một kiểu tham dự, mà là một chiều kích làm thành Giáo Hội.

Trong tiến trình chuẩn bị tài liệu làm việc đã có sự tham dự rộng rãi của các thành phần dân chúng địa phương cũng như của các cộng đoàn dân Chúa, qua các diễn đàn và các cuộc thảo luận nối liện hơn 87.000 người, trong đó có hơn 22.000 trực tiếp tham dự các biến cố do Ủy ban chuẩn bị tổ chức, và khoảng 65.000 người tham dự các chặng chuẩn bị tổ chức trong 9 nước châu Mỹ Latinh. Tài liệu theo phương pháp của nền thần học giải phóng, bao gồm việc nhìn xem, phán đoán và hành động. Tài liệu không phải là một khảo luận thần học, nhưng là một đóng góp của nhiều người, trong đó có vài người chưa từng làm việc mục vụ trong vùng Amazzonia.

Liên quan tới vấn đề các linh mục lễ nghi latinh có gia đình, cần có các giải thích rộng rãi hơn. Đây là vấn đề đã có từ thời ĐGH Pio XII, khi ngài cho phép các mục sư Luther theo Công Giáo thi hành chức linh mục. ĐGH Gioan Phaolo II cũng đã chấp nhận cho phép 20 mục sư Episcopal như thế, và Đức Biển Đức XVI trong vài trường hợp cũng cho phép các mục sư Anh giáo tìm về hiệp nhất với Giáo Hội công giáo được thi hành chức vụ linh mục. Vì thế những gì ĐTC Phanxicô quyết định cho THĐGM Amazzonia sẽ là điều tốt đối với chú ý mục vụ cho dân chúng vùng này (Vatican News)
 

26 tháng bảy 2019, 12:35