Tìm kiếm

Bà Gabriella Gambino Bà Gabriella Gambino 

Toà Thánh: Mang thai hộ là một “thị trường” phải cấm ngay lập tức

Ngày 18/6/2024, bà Gabriella Gambino, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống điều hành cuộc họp về việc mang thai hộ tại Liên Hiệp Quốc ở Genève, kêu gọi cộng đồng quốc tế lên kế hoạch bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi mọi hình thức bóc lột.

Vatican News

Cuộc họp được tổ chức bởi Phái đoàn Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và Quỹ “Caritas in Veritate” tập trung vào đề tài “Với giá nào? Hướng tới việc bãi bỏ mang thai hộ: ngăn chặn việc bóc lột và biến phụ nữ và trẻ em thành hàng hóa”.

Lên tiếng tại cuộc họp, bà Gambino cho rằng mang thai hộ thể hiện sự vi phạm nghiêm trọng phẩm giá và quyền của phụ nữ và trẻ em, cộng đồng quốc tế phải cảm thấy được kêu gọi suy nghĩ về tính cấp bách của việc đưa ra lệnh cấm tuyệt đối đối với thực hành này, như mong muốn của Đức Thánh Cha được thể hiện trong bài phát biểu đầu năm gửi tới ngoại giao đoàn cạnh Toà Thánh.

Bà giải thích mục đích của cuộc họp là để phản ánh tính cấp bách của phản ứng quốc tế đối với hiện tượng mang thai hộ. Mọi người nhận thức rằng, thực tế “du lịch sinh sản” là do thiếu hoà hợp các quy định của nhà nước liên quan đến việc mang thai hộ, và đó là nguyên nhân đưa đến việc bóc lột phụ nữ và trẻ em xuyên quốc gia. Đối với bà Gambino cần phải thúc đẩy một cam kết chung để đảm bảo bảo vệ toàn cầu phẩm giá và quyền con người của các chủ thể liên quan.

Trích dẫn Tuyên bố gần đây Dignitas Infinita của Bộ Giáo lý Đức tin, Phó Tổng Thư ký đã nhấn mạnh rằng mọi trẻ em đều có quyền “có nguồn gốc con người đầy đủ và đón nhận hồng ân sự sống thể hiện phẩm giá của người cho và người nhận”. Bà cũng nhắc lại không phải mọi phương pháp sinh đều hợp pháp và không được viện lý “quyền có con” để biện minh cho bất kỳ hoạt động sinh con.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

19 tháng sáu 2024, 12:01