Tìm kiếm

2022.05.14 Piazza San Pietro pronta per la Canonizzazione del 15 maggio 2022.05.14 Piazza San Pietro pronta per la Canonizzazione del 15 maggio 

Tòa thánh chuyển phòng quản lý nhân sự sang Ban Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Kinh tế, cha Juan Antonio Guerrero Alves, SJ, đã gửi một lá thư cho những vị đứng đầu các Bộ của Vatican và giải thích những thay đổi về quản lý nhân sự như một phần của việc áp dụng Tông hiến Praedicate evangelium.

Văn Cương, SJ – Vatican News 

Tông hiến Praedicate evangelium sẽ có hiệu lực từ Chúa nhật, ngày 5 tháng 6 tới đây. Theo Tông hiến, việc quản lý nhân sự của Tòa thánh sẽ được chuyển từ Phủ Quốc Vụ Khanh sang Bộ Kinh tế.

Trước sự thay đổi đó, Cha Antonio Guerrero, Bộ trưởng Bộ Kinh tế (SPE), đã viết một lá thư gửi đến tất cả những vị đứng đầu các Bộ của Vatican để thông báo về việc thành lập Ban Giám đốc Nhân sự.

Cha Guerrero giải thích về nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban Giám đốc Nhân sự, đồng thời yêu cầu các Bộ cho lời khuyên và đề xuất để cải thiện chất lượng việc làm cho nhân viên Vatican.

Chú trọng vào các kỹ năng chuyên môn

Trước hết, cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập kế hoạch, lựa chọn nhân sự, vàcho biết mục tiêu hàng đầu là đảm bảo mỗi Bộ đều có nhân viên với những kỹ năng chuyên môn cần thiết trong một hệ thống bền vững và công bằng về kinh tế.

Cha cho biết, tính chuyên nghiệp và tính linh động cần phải được đặt lên hàng đầu, và Tòa thánh cũng cần phải có các kỹ năng cần thiết để thuê những nhân viên, những người hiểu rõ ý nghĩa của việc làm việc cho Tòa thánh.

Đào tạo liên tục

Thứ hai, Ban Giám đốc mới sẽ tìm cách cải thiện việc đào tạo các nhân viên hiện có, hỗ trợ những nhân viên thuộc các văn phòng khác nhau của Tòa Thánh để họ phát triển chuyên nghiệp hơn trong chuyên môn của họ thông qua các chương trình đào tạo, đồng thời khuyến khích tính linh động nội bộ và học hỏi các kỹ năng chuyên môn mới.

Cha Guerrero đề xuất thiết lập một hệ thống đánh giá khách quan dựa trên công việc của mỗi nhân viên, và cho biết Bộ Kinh tế hy vọng sẽ sắp xếp hợp lý các thủ tục để xác minh việc áp dụng đúng các quy tắc và quy định.

Tăng lương dựa trên kết quả

Một điều quan trọng khác trong bức thư được dành cho tiền lương và các ưu đãi, một khía cạnh mới của Tòa thánh.

Để tăng tinh thần cho nhân viên, Tòa thánh sẽ xem xét việc thực hiện một hệ thống đãi ngộ dựa trên kết quả — cùng với việc tăng lương cố định — để thưởng cho những người xứng đáng dựa trên cơ sở đánh giá được cân nhắc.

Liên lạc giữa các nhân viên Vatican

Sau đó, cha Guerrero đã nêu bật tầm quan trọng của việc quan tâm đến môi trường làm việc trong Tòa thánh.

Ban Giám đốc mới sẽ tìm cách thúc đẩy sự liên lạc và ý thức tham gia vào sứ mạng của Tòa thánh và Giáo hội bằng cách cải thiện giao tiếp nội bộ, thời gian gặp gỡ, và cơ hội để được chia sẻ và tăng trưởng thiêng liêng bên ngoài giờ làm việc.

Cha Guerrero kết thúc bức thư gửi đến các vị đứng đầu các Bộ với lời giải thích rằng, tiếntrình này sẽ mất nhiều thời gian và sẽ tiến triển dần dần, vì vậy cần sự hợp tác của tất cả mọi người.

Lá thư kết thúc bằng việc lưu ý một số thay đổi liên quan đến các khía cạnh hoạt động kể từ ngày 5 tháng 6, khi Tông hiến Praedicate Evangelium chính thức có hiệu lực.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

03 tháng sáu 2022, 08:51