Tìm kiếm

2019.04.07 aborto, interruzione vita, embrione, bambino, donna

Tuyên bố của Vatican về quyết định đảo ngược phán quyết Roe v. Wade

Hàn lâm viện Toà Thánh về Sự sống cũng hiệp với tuyên bố của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, khẳng định rằng quyết định của Toà án Tối cao về phá phai thách đố thế giới suy nghĩ về các vấn đề về sự sống. Vấn đề phá thai không thể chỉ "giới hạn trong việc thực hiện các quyền cá nhân mà ngược lại, đó là một vấn đề có ý nghĩa xã hội rộng lớn."

Hồng Thủy - Vatican News

Đức tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn lâm viện Toà Thánh về Sự sống tuyên bố: "Sau 50 năm, điều quan trọng là phải mở lại một cuộc tranh luận phi ý thức hệ về vị trí của việc bảo vệ sự sống trong một xã hội dân sự để chúng ta tự hỏi xem chúng ta muốn xây dựng kiểu chung sống và xã hội nào."

Hàn lâm viện Toà Thánh về Sự sống nói rằng các chính phủ nên ban hành các chính sách "tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống mà không rơi vào các quan điểm ý thức hệ ưu tiên."

Điều này bao gồm "đảm bảo giáo dục giới tính đầy đủ, đảm bảo việc mọi người có thể được chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị các biện pháp pháp lý để bảo vệ gia đình và quyền làm mẹ, khắc phục những bất bình đẳng hiện có."

“Chúng ta cần sự hỗ trợ vững chắc cho các bà mẹ, các cặp vợ chồng và trẻ em chưa chào đời; việc làm này bao gồm cả cộng đồng, khuyến khích các bà mẹ gặp khó khăn trong việc mang thai và giao phó con họ cho những người có thể đảm bảo sự phát triển của đứa trẻ."

Đức tổng giám mục Paglia nhận định: "Đối mặt với xã hội phương Tây đang đánh mất niềm đam mê cuộc sống, hành động này là một lời mời gọi mạnh mẽ để cùng nhau suy tư về vấn đề nghiêm trọng và cấp bách của việc sinh con cái và những điều kiện làm cho nó có thể; khi chọn sự sống, chúng ta thi hành trách nhiệm của mình đối với tương lai của nhân loại."

25 tháng sáu 2022, 16:33