Tìm kiếm

Hướng dẫn Mục vụ về Đa văn hoá Hướng dẫn Mục vụ về Đa văn hoá 

Toà Thánh thúc đẩy văn hoá gặp gỡ người di cư và tị nạn

Thứ Năm 24/3, Phân bộ Người di cư và tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện công bố các Hướng dẫn Mục vụ về Đa văn hoá, với lời tựa của Đức Thánh Cha, nhằm làm cho nền văn hoá gặp gỡ phát triển, hướng đến “một chúng ta” rộng lớn hơn và một Giáo hội ngày càng bao gồm hơn.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong lời tựa của tài liệu, Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi của ngài đối với những người thiện chí dấn thân theo đuổi tình huynh đệ phổ quát, bởi vì “tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền”. Ngài cũng nhắc lại Sứ điệp Ngày Thế giới Người Di cư và Tị nạn – “Hướng đến một chúng ta ngày càng rộng lớn hơn” - nhấn mạnh rằng “Cuộc gặp gỡ với những người di cư và tị nạn thuộc các tôn giáo khác là mảnh đất tốt cho sự phát triển cởi mở và phong phú, đối thoại đại kết và liên tôn”.

Tài liệu do Phân bộ Người di cư và tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện công bố, đào sâu những thách đố do hiện tượng di cư ngày càng toàn cầu và đa văn hóa đặt ra.

Tài liệu nói đến những cơ hội mang lại do sự hội nhập của các nền văn hóa đa dạng vào xã hội, nhấn mạnh lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đối với sự nhìn nhận và thúc đẩy sự hiệp thông giữa sự đa dạng.

Được chia thành bảy chương, một trong những mục đích chính của tài liệu là đề xuất các đáp ứng mục vụ có ý nghĩa đối với hiện tượng di cư, và các thực hành tốt đã được thực hiện, chứng minh là có hiệu quả.

Cha Fabio Baggio, Phó Tổng Thư ký Phân bộ lưu ý rằng sự hiện diện của những người di cư và tị nạn thuộc các tôn giáo khác, hoặc không thuộc tôn giáo nào, là một cơ hội mới cho các cộng đoàn Kitô giáo chúng ta loan báo Tin Mừng, được kêu gọi xây dựng những cây cầu bằng chứng tá và hành động bác ái.

Cha giải thích: “Các Hướng dẫn mới được đề xuất nhằm đưa ra một số khuyến nghị hữu ích cho việc phát triển một việc phục vụ chăm sóc mục vụ di cư đa văn hóa, nhằm đáp ứng tốt hơn các thách đố của thế giới đương đại. Các Hướng dẫn được sinh ra từ kinh nghiệm của các Giáo hội địa phương và được trao lại cho các Giáo hội một số hiểu biết từ Huấn quyền”.

Trọng tâm của tài liệu nhấn mạnh hai chiều kích: thứ nhất về tính phổ quát của Giáo hội Công giáo và về sự cần thiết phải cởi mở và hòa nhập của các tín hữu; thứ hai là chiều kích loan báo Tin Mừng đòi hỏi chúng ta trình bày Chúa Giêsu qua hành động bác ái và tình yêu thương đối với anh chị em của chúng ta. (CSR_1221_2022)

25 tháng ba 2022, 10:23