Tìm kiếm

Công lý Công lý 

Tòa Thánh ủng hộ các cộng đoàn tôn giáo tham gia hoạt động lập pháp

Phát biểu tại cuộc họp bổ sung thứ hai của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE), về chiều kích con người, diễn ra tại Vienne hôm 27/4, Đức ông Janusz Urbańczyk, Đại diện Thường trực của Tòa thánh tại tổ chức này nói, cần phải khuyến khích sự hòa nhập của các cộng đoàn tôn giáo, trong các cuộc thảo luận công khai về các sáng kiến lập pháp.

Ngọc Yến - Vatican News

Đi từ chủ đề của buổi gặp gỡ “Xây dựng pháp luật dân chủ: đảm bảo sự tham gia”, Đức ông Janusz Urbańczyk đã nhắc lại rằng, các quốc gia thành viên “được mời gọi và hỗ trợ đại diện các cộng đoàn tôn giáo, để họ bày tỏ quan điểm dựa trên sự xác tín luân lý đạo đức, xuất phát từ đức tin, và để họ đóng góp vào các cuộc tranh luận dựa trên các vấn đề thời sự”.

Theo vị đại diện Tòa Thánh, bằng cách này, các cộng đoàn tôn giáo có thể đưa ra một tiếng nói không thể thay thế và đưa ra những quan điểm đạo đức có nguồn gốc sâu xa đã bị bỏ qua trong quá trình lập pháp.

Tiếp đến, đi từ Học thuyết Xã hội của Giáo hội, Đức ông nhắc lại rằng “một nền dân chủ đích thực không chỉ là kết quả của sự tôn trọng đối với các quy tắc, nhưng là kết quả của việc chấp nhận một cách thuyết phục các giá trị truyền cảm hứng cho các trình tự dân chủ. Đó là phẩm giá của mỗi người, tôn trọng quyền con người, coi công ích là mục tiêu và tiêu chí điều chỉnh đời sống chính trị. Nếu không có sự đồng thuận chung về những giá trị này, ý nghĩa của dân chủ bị mất và gây tổn hại cho sự ổn định của nền dân chủ”.

Từ điểm này, Đức ông Urbańczyk chỉ ra rằng con đường đối thoại hòa bình, xây dựng và tôn trọng giữa mọi thành phần của xã hội dân sự ở mọi thành phố và quốc gia là công cụ cần thiết cho nền dân chủ, vì nó dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, trên khả năng mà mỗi người có thể đóng góp cho lợi ích của xã hội, và dựa trên sự cân nhắc các ý kiến khác nhau không đe dọa quyền lực và an ninh của các Quốc gia, nhưng qua tranh luận trung thực, các quốc gia làm phong phú cho nhau và cho phép họ tìm ra các giải pháp thích hợp hơn cho các vấn đề cấp bách.

Cuộc họp bổ sung thứ hai của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu về chiều kích con người diễn ra trong hai ngày 26 và 27/4, là thời gian để trao đổi quan điểm về quy trình lập pháp dân chủ, cũng như về cách thức mà các quốc gia tham gia vào Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu có thể đảm bảo luật pháp của họ phù hợp với các quy định quốc tế về quyền con người.

Có ba phiên làm việc, mỗi phiên có một chủ đề cụ thể: phiên thứ nhất bàn về quy trình lập pháp mở và bao trùm, với sự suy tư về pháp quyền và tầm quan trọng của quy trình lập pháp minh bạch để chống tham nhũng. Phiên thứ hai tập trung vào những thách đố và cơ hội của các quy trình lập pháp gần đây nhất, đặc biệt chú ý đến các quy định cần thiết trong thời điểm khủng hoảng, như hiện tại, do đại dịch Covid-19. Cuối cùng, phiên thứ ba dành riêng cho sự tham gia của công chúng vào quá trình lập pháp, cũng như tiềm năng mà thế giới kỹ thuật số cung cấp để tham khảo ý kiến người dân và tăng cường niềm tin của họ vào nền dân chủ. (CSR_3047_2021)

29 tháng tư 2021, 12:08