1589854669741.jpg

Caritas Quốc tế: Đại dịch là lời kêu gọi tôn trọng ngôi nhà chung

Nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo 01/9, Caritas Quốc tế đưa ra lời mời gọi: Đại dịch Covid-19 phải là một lời kêu gọi tôn trọng ngôi nhà chung.

Ngọc Yến - Vatican News

Caritas Quốc tế viết trong một lưu ý: “Đây là một dịp quan trọng để cử hành sự phong phú đức tin Kitô, được thể hiện trong việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta và để canh tân con tim và tâm trí, phục hồi tương quan của chúng ta với Thiên Chúa”.

Ý thức một nhân loại chung

Sau đó, nhìn vào những khó khăn do đại dịch mà mọi người đang phải trải qua trên khắp thế giới, Caritas Quốc tế lưu ý rằng: “Tình trạng khó khăn này làm cho chúng ta ý thức về một nhân loại chung và về tất cả các mối liên hệ giữa các chiều kích chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tinh thần. Chúng ta nhận thấy nhiều hệ thống xã hội bất công đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho sự lây lan của dịch bệnh. Chúng ta ý thức cuộc sống của chúng ta mong manh như thế nào. Và chúng ta dễ bị tổn thương như thế nào trước sự lây lan của loại virus này”. Từ điểm này, Caritas Quốc tế hy vọng về “các hình thức liên đới mới” để ứng phó với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe với “đại dịch tình yêu”, như Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, chủ tịch Caritas Quốc tế đã khẳng định.

Tương quan với môi trường không thể tách rời tương quan với người khác và với Chúa

Tổ chức Bác ái viết tiếp: “Là Kitô hữu, mối tương quan của chúng ta với môi trường không thể tách rời với mối liên hệ với người khác và với Chúa và vì điều này, Covid-19 phải là lời kêu gọi tôn trọng ngôi nhà chung của chúng ta. Thật không may, hiện nay, các cộng đoàn địa phương là nạn nhân đầu tiên của việc thiếu bảo vệ Thụ tạo. Vì thế, họ đang yêu cầu chúng ta thực hiện các hành động có mục tiêu và khẩn cấp, đặc biệt liên quan đến an ninh lương thực, tiếp cận nước và bảo vệ hệ sinh thái”.

Phát triển con người toàn diện chỉ có thể được thúc đẩy qua: sự bền vững của các hệ thống sinh thái, kinh tế, xã hội và chính trị; nâng cao nhận thức và phát triển khả năng của mỗi người về tri thức, ý chí, tự do và trách nhiệm, nếu không chúng ta không thể mong đợi mọi người cảm thấy có trách nhiệm với thế giới mà họ đang sống; sự khởi đầu của những lối sống mới công bằng và bền vững; và cuối cùng là việc áp dụng các chính sách can đảm để giữ gìn môi trường.

Caritas Quốc tế kết thúc với lời kêu gọi “cầu nguyện và hành động để xây dựng một cộng đoàn liên đới và tình thương”.

Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo được Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập vào năm 2015. Có đặc tính đại kết, vì vậy, ngày này được cử hành cùng với Giáo hội Chính thống, đánh dấu sự khởi đầu của Thời gian của Thụ tạo kéo dài từ ngày 1/9 đến ngày 4/10, lễ Thánh Phanxicô Assisi, thời gian được các Kitô hữu khắp nơi trên thế giới dành để cầu nguyện và hành động để chăm sóc công trình sáng tạo. (CSR_6274_2020)
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

01 tháng chín 2020, 15:30