Tìm kiếm

Vatican News
2020.03.05 Cupolone San Pietro, Vaticano,  autore Jozef Bartkovjak SJ 2020.03.05 Cupolone San Pietro, Vaticano, autore Jozef Bartkovjak SJ 

Đức Thánh Cha nghiên cứu việc thành lập Tổng vụ Nhân sự

Tiếp tục trong tiến trình cải tổ giáo triều, hôm 6/3, theo đề nghị của Hội đồng Hồng y và Hội đồng Kinh tế, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chấp thuận để nghiên cứu đề xuất thành lập “Tổng vụ Nhân sự”. Theo đó, Tổng Vụ sẽ có thẩm quyền về mặt nhân sự không chỉ trên các Bộ và Cơ sở riêng của Tòa thánh, mà còn trên các Viện (như Viện Giáo vụ - Ngân hàng Vatican), các xưởng, các bộ phận, các cơ quan điều hành, các tổ chức và cơ sở hiện không thuộc quyền của thẩm tra trung tâm.

Văn Yên, SJ - Vatican News

Tổng Vụ mới sẽ không phải được thành lập mới từ đầu, nhưng là chuyển đổi từ Văn phòng Nhân sự hiện tại của Phủ Quốc vụ khanh thành một cơ quan có quyền hạn lớn hơn, và thuộc quyền của Phân bộ thứ nhất của Phủ Quốc vụ khanh phụ trách xử lý thường vụ, cũng có thể hiểu là Nội Vụ.

“Phòng kiểm soát” mới để điều phối nguồn nhân lực sẽ duy trì liên kết chặt chẽ với Bộ Kinh tế, Phòng Lao động của Tòa thánh, Quỹ Hưu trí, Phủ thống đốc thành Vatican và với Ủy ban đánh giá độc lập trong việc tuyển dụng nhân sự giáo dân tại Tòa Thánh (CIVA).

Tổng Vụ mới sẽ đảm nhận quyền hạn lên chiến lược, thanh tra và vận hành; và sẽ có các chức năng điều phối, kiểm soát và giám sát. Hơn nữa, nó cũng có thể phản ứng kịp thời các yêu cầu khác liên quan. Do đó, Tổng Vụ này phải có khả năng đưa ra một cái nhìn tổng quan rõ ràng và hữu cơ về tất cả các nhân viên làm việc trong Tòa Thánh và các cơ quan liên hệ. Việc thành lập này sẽ có tầm quan trọng rất lớn trong việc quản lý nhân viên một cách hiệu quả hơn.

Sau khi nghiên cứu, nếu thấy phù hợp Đức Thánh Cha sẽ ra một Tự Sắc quyết định thành lập. (CSR_1324_2020)

07 tháng ba 2020, 12:59