Tìm kiếm

Vatican News
Lm. Lombardi, SJ Lm. Lombardi, SJ  (Vatican Media)

Đúc kết của cha Lombardi về cuộc gặp bảo vệ trẻ em trong GH

Chủ nhật 24/2, kết thúc Cuộc họp về Bảo vệ trẻ vị thành niên trong Giáo hội và sau Thánh lễ tại hội trường Regia, Cha Federico Lombardi, Dòng Tên, Người điều hành hội nghị, đã cho các nhà báo biết về các bước tiếp theo của Toà Thánh sẽ thực hiện và công bố một số tài liệu mới về vấn đề lạm dụng tính dục trong Giáo Hội.

Văn Yên, SJ

Cha Lombardi cho biết: (1) Đức Thánh Cha ra một Tự Sắc mới “về bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương”, để tăng cường phòng ngừa và đấu tranh chống lại sự lạm dụng tại Giáo triều Roma và Thành Vatican. (2) Tự sắc này đi kèm với một đạo luật mới của Quốc gia Thành Vatican và Những Hướng dẫn cho Tòa đại diện Thành Vatican về cùng một chủ đề. (3) Bộ Giáo lý Đức tin xuất bản một sổ tay hướng dẫn giúp các giám mục trên thế giới hiểu rõ bổn phận và nhiệm vụ của họ. (4) Thêm vào đó, theo tinh thần hiệp thông của Giáo hội hoàn vũ, Đức Giáo hoàng bày tỏ ý định ủng hộ việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm (task forces) với những người có khả năng giúp các Hội đồng Giám mục và các giáo phận gặp khó khăn khi đối diện với các vấn đề và thực hiện những sáng kiến nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên.    

26 tháng hai 2019, 16:30