Cerca

Vatican News

Tường thuật Đại Hội Giới trẻ Thế giới Panama 2019

Cha Tađêô Nguyễn Văn Yên S.J. đang hiện diện tại Panama trong những ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế giới. Cha chia sẻ một số thông tin trước ngày ĐHGT chính thức bắt đầu.

24 tháng một 2019, 10:17