Cerca

Vatican News
ĐGH tiếp 5 ngàn tín hữu El Salvador ĐGH tiếp 5 ngàn tín hữu El Salvador  (Vatican Media)

ĐGH tiếp 5 ngàn tín hữu El Salvador

ĐTC mời gọi các GM, LM và tín hữu Salvador nhiệt thành noi gương thánh Oscar Romero mới được tôn phong hiển thánh chúa nhật 14-10-2018.

G. Trần Đức Anh OP - Vatican

 Trong lễ phong thánh có sự hiện diện của 7 ngàn tín hữu Salvador trong đó có 5 ngàn người từ quốc nội và 2 ngàn người từ các nơi khác, cùng với các GM và đông đảo các LM tu sĩ. Khoảng 2 ngàn người đã rời Roma sau lễ phong thánh.

 Nhắn nhủ các GM

 Lên tiếng trong buổi tiếp kiến 5 ngàn tín hữu El Salvador còn ở lại Roma, ĐTC nói với các GM rằng ”từ sau lễ phong thánh cho Đức TGM Oscar Romero, anh em có thể tìm thấy nơi Người một mẫu gương và một khích lệ trong sứ vụ được ủy thác cho anh em: tấm gương ưu tiên yêu thương những người cần lòng thương xót của Chúa hơn hết. Khích lệ để anh em làm chứng về tình thương của Chúa Kitô và lòng ân cần của Giáo Hội, biết phối hợp hoạt động của mỗi thành phần và cộng tác với các giáo phận khác với lòng nhiệt thành yêu thương trong tinh thần đoàn thể của giám mục đoàn.

 Nhắn nhủ các LM và tu sĩ

 Với các LM, tu sĩ nam nữ Salvador, ĐTC nói: ”Anh chị em được kêu gọi sống sự dấn thân Kitô theo gương Thánh Oscar Romero, trở nên xứng đáng với giáo huấn của thánh nhân, trước tiên là những người phục vụ dân tư tế, theo ơn gọi mà Chúa Giêsu vị Thượng Thế duy nhất và đời đời đã kêu gọi họ. Thánh Oscar Romero nhìn thấy vị LM được đặt giữa hai vực thẳm: một bên là lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và bên kia là sự lầm than vô cùng của con người”. Vì thế, ĐTC mời gọi các LM, tu sĩ El Salvador ”hãy làm việc không biết mệt mỏi để đáp ứng ước mong vô biên của Thiên Chúa là tha thứ cho những người thống hối vì sự lậm than và để mở rộng tâm hồn của các anh chị em cho lòng yêu thương của Thiên Chúa..”

 Kêu gọi các tín hữu

 Sau cùng ĐTC nhắc nhở các tín hữu hãy đáp lại ơn gọi loan báo sứ điệp tự do của Chúa cho toàn thể nhân loại: ”Chỉ trong Thiên Chúa chúng ta mới được tự do: tự do khỏi tội lỗi, sự ác, oán thù trong tâm hồn chúng ta, tự do để yêu mến và đón nhận Chúa và anh chị em chúng ta, một sự tự do đích thực ngay từ trần thế này”.(Rei 15-10-2018)

15 tháng mười 2018, 12:17