Quyển VI của Bộ Giáo Luật Quyển VI của Bộ Giáo Luật 

Đức Thánh Cha ban hành Tự sắc sửa đổi Giáo luật về sa thải tu sĩ ra khỏi dòng

Ngày 26/4/2022, Đức Thánh Cha ban hành Tự sắc sửa đổi khoản 1 điều 695 của Bộ Giáo Luật về sa thải tu sĩ ra khỏi dòng. Mục đích để có sự hoà hợp với các điều luật khác của Giáo Luật.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong Tự sắc, Đức Thánh Cha giải thích về việc sửa đổi. Theo đó, ngày 01/6/2021, với Tông hiến “Pascite Gregem Dei” - Hãy chăn dắt đoàn chiên của Thiên Chúa - Đức Thánh Cha đã sửa đổi quyển VI của Bộ Giáo Luật, về hình luật trong Giáo hội. Trong đó một số tội phạm đã được phân loại, những tội danh mới đã được đưa vào và hơn nữa sự kế thừa của các điều luật cũng đã thay đổi. Điều này yêu cầu cần một sửa đổi để có sự hoà hợp với các điều luật khác của Bộ Giáo Luật.

Vì thế, sau khi lắng nghe ý kiến của Hội đồng Toà Thánh về các Văn bản Luật và Bộ Tu sĩ, Đức Thánh Cha quyết định thay đổi khoản 1 của Điều 695, quy định về việc sa thải tu sĩ ra khỏi hội dòng như sau:

Điều 695 §1. Một thành viên phải bị sa thải vì các tội phạm được nói đến ở các điều 1395, 1397, và 1398, trừ khi đối với những tội phạm được nói đến ở các điều 1395 §§2-3, và 1398 §1, Bề Trên xét thấy là việc sa thải không hoàn toàn cần thiết và có thể giúp cho đương sự sửa mình, việc bồi thường theo đức công bằng cũng như việc sửa chữa gương xấu có thể được giải quyết đầy đủ bằng cách khác.

Như vậy, so với quy định cũ, bản sửa đổi điều 695 §1 thêm khoản 3 điều 1395 và khoản 1 điều 1398 vào nội dung “trừ khi đối với những tội phạm được nói đến”. Đây là hai khoản luật được thêm vào quyển VI của Bộ Giáo Luật, theo tông hiến “Pascite Gregem Dei” ngày 01/6/2021.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

27 tháng tư 2022, 10:10