2021.12.04 Viaggio Apostolico a Cipro e in Grecia Incontro Autorita' e Corpo Diplomatico 2021.12.04 Viaggio Apostolico a Cipro e in Grecia Incontro Autorita' e Corpo Diplomatico

Nghi thức Tiếp đón chính thức tại Hy Lạp

Máy bay của ĐTC đáp xuống sân bay quốc tế Athen của Hy Lạp lúc 11:10am. Tại sân bay, ngài được chào đón và tháp tùng về Dinh Tổng Thống, nơi diễn ra nghi thức tiếp đón chính thức.

Văn Yên, SJ - Vatican News

ĐTC được Tổng thống Katerina Sakellaropoulou của Hy Lạp đón tại lối vào Dinh Tổng thống. Nghi thức đón tiếp chính thức diễn ra bên trong Dinh Tổng Thống với Quốc thiều của Vatican và của Hy Lạp; sau đó Đức ĐTC chào đại diện của Hy Lạp và ngược lại Tổng thống Hy Lạp chào đại diện của phái đoàn Toà Thánh và giáo hội Hy Lạp.

Sau nghi thức tiếp đón, ĐTC có cuộc gặp riêng với Tổng thống, kế đến là cuộc gặp riêng với Thủ tướng. Kết thúc cuộc gặp riêng với Thủ tướng, Đức Thánh Cha được Tổng thống và Thủ tướng tháp tùng đến Phòng hội nơi diễn ra cuộc gặp gỡ với giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

04 tháng mười hai 2021, 13:22