Tìm kiếm

Vatican News

Giáo huấn vui. Kỳ 1: số 1-7 Vui Mừng và Hân Hoan

Vatican News xin giới thiệu với đến thính giả toàn bộ Tông huấn Vui Mừng và Hân Hoan (Gaudete et Exsultate) trong mục Giáo Huấn Vui vào mỗi thứ Năm hằng tuần. Bình thường nghe nói tới giáo huấn là thấy khô như cơm cháy rồi, nên Vatican News cố gắng trình bày toàn bộ giáo huấn nhưng cũng không thiếu phần hài hước, vui tươi…

Văn Yên, SJ - Vatican News

Playlist tất cả các số: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMlHvsfpJYRcGqDoPAfGMqxjhpOS2s14-

02 tháng mười hai 2019, 18:17