Cerca

Vatican News
ĐTC chào khách hành hương ĐTC chào khách hành hương  (Vatican Media)

ĐTC chào nhóm "Sáng kiến giới trẻ điếc Hoa Kỳ"

Trước khi ra quảng trường ĐTC đã chào thăm các bệnh nhân tụ tập trong đại thính đường Phaolô VI, đặc biệt nhóm “Sáng kiến giới trẻ điếc Hoa Ky”

Linh Tiến Khải - Vatican

ĐTC nói ngài cầu xin cho chuyến hành hương của họ với khẩu hiệu “Một thời điểm bước đi với Chúa Giêsu” giúp họ lớn lên trong tình yêu đối với Chúa Kitô và với nhau. Chúa có một chỗ đặc biệt cho những ai tàn tật trong tim Ngài và Người kế vị Thánh Phêrô cũng thế. ĐTC hy vọng thời gian lưu lại Roma đem lại cho họ sự phong phú tinh thần và củng cố chứng tá yêu thương của họ đối với Thiên Chúa và mọi con cái Chúa.

27 tháng sáu 2018, 13:50