Tìm kiếm

Biểu tình tại Cuba Biểu tình tại Cuba 

Các giám mục Mỹ liên đới với nhân dân Cuba giữa khủng hoảng xã hội

Trong bối cảnh các cuộc biểu tình của dân chúng ở Cuba chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế, các giám mục Hoa Kỳ đã bày tỏ tình liên đới với các giám mục và người dân Cuba. Các ngài hy vọng rằng một mối quan hệ dựa trên sự hòa giải và hòa hợp sẽ được thiết lập giữa Hoa Kỳ và Cuba sẽ giúp cho Cuba “đạt được sự thịnh vượng hơn và thay đổi xã hội”.

Hồng Thủy - Vatican News

Trong một tuyên bố, Đức Tổng Giám mục José H. Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Đức cha David J. Malloy của Rockford, Chủ tịch Ủy ban Công lý Quốc tế và Hòa bình của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đã thay mặt Hội đồng giám mục, bày tỏ sự liên đới với các giám mục và người dân Cuba trước tình hình bất ổn tại nước này.

Các giám mục Hoa Kỳ bày tỏ sự hiệp nhất với các Giám mục Cuba trong lời kêu gọi được đưa ra hôm 12/7, “việc tìm kiếm một giải pháp thuận lợi sẽ không đạt được bằng sự áp đặt, cũng không phải bằng cách kêu gọi đối đầu, mà thông qua sự lắng nghe lẫn nhau, nơi các thỏa thuận chung được tìm kiếm và thực hiện các bước cụ thể và hữu hình, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước, với sự đóng góp của tất cả người dân Cuba, không có con đường khác”.

Các giám mục Mỹ nhắc lại rằng từ nhiều thập kỷ, các giám mục Hoa Kỳ cùng với Toà Thánh và các giám mục Cuba, kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ dấn thân văn hoá và thương mại giữa Hoa Kỳ và Cuba như một phương tiện để giúp Cuba đạt được sự thịnh vượng hơn và biến đổi xã hội. Các giám mục yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ tìm kiếm nền hòa bình với Cuba, một nền hoà bình bắt nguồn từ hòa giải và hòa hợp giữa các quốc gia của chúng ta. (Fides 20/7/2021)

21 tháng bảy 2021, 11:20