Tìm kiếm

Các tu sĩ trong một cuộc rước kiệu Đức Mẹ Guadalupe ở Los Angeles Các tu sĩ trong một cuộc rước kiệu Đức Mẹ Guadalupe ở Los Angeles 

Lớp tu sĩ mới khấn trọn năm 2020 tại Hoa Kỳ “trẻ và học vấn cao”

Theo khảo sát mới được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng trong Hoạt động Tông đồ, gọi tắt là CARA, hầu hết các nam nữ tu sĩ tuyên khấn trọn đời vào năm 2020 tại Hoa Kỳ đều có trình độ học vấn cao, xuất thân từ gia đình Công giáo, và bắt đầu suy nghĩ về ơn gọi khi còn khá trẻ.

Hồng Thủy - Vatican News

Cuộc khảo sát đã được Ủy ban về Giáo sĩ, Đời sống Thánh hiến và Ơn gọi của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ yêu cầu thực hiện trước Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Đời sống Thánh hiến hàng năm, được cử hành vào ngày 2/2.

Trung tâm CARA đã nhận được phản hồi từ 549 trong số 747 bề trên thượng cấp, với tỷ lệ phản hồi tổng thể là 73% trong số các dòng tu. Trong số 172 nam nữ tu sĩ được xác định tuyên khấn vĩnh viễn vào năm 2020, 55 nữ tu và 57 nam tu sĩ và linh mục đã trả lời cuộc khảo sát, với tỷ lệ phản hồi tổng thể là 65%.

Trẻ

Theo kết quả nhận được từ những người phản hồi, độ tuổi trung bình của lớp khấn trọn năm 2020 là 38; một nửa trong số họ là 34 hoặc trẻ hơn. Trung bình, họ bắt đầu suy nghĩ về ơn gọi tu trì khi 19 tuổi. Ba phần tư số người được hỏi đến từ các gia đình mà cả cha và mẹ đều theo Công giáo và 84% theo Công giáo từ khi sinh ra.

Được khuyến khích

89% các tu sĩ trả lời cuộc thăm dò cho biết có người khuyến khích họ xem xét ơn gọi tu trì. 45% được khuyến khích bởi cha xứ, 41% bởi bạn bè và 40% bởi một tu sĩ, trong khi 30% nói rằng họ được mẹ khuyến khích và chỉ có 18% từ cha.

Học vấn cao

Cũng theo khảo sát, 25% số người được hỏi đã có bằng tốt nghiệp trước khi vào dòng tu. 75% vào dòng với ít nhất là một bằng cử nhân. Hơn nữa, gần 85% đã có kinh nghiệm làm việc trước khi gia nhập dòng tu.

7/10 các tu sĩ khấn trọn năm 2020 là người Mỹ hoặc gốc Âu; 3/4 sinh tại Hòa Kỳ, trong khi số người không sinh tại Hoa Kỳ đông nhất là gốc Việt Nam. (CSR_673_2021)

30 tháng một 2021, 10:42