Vatican News
2020.04.28 Immagini della Vergine Maria di Francesco Astiaso Garcia 2020.04.28 Immagini della Vergine Maria di Francesco Astiaso Garcia 

Các giám mục Hoa Kỳ và Canada tái thánh hiến quốc gia cho Mẹ Maria

Các giáo phận trên khắp Hoa Kỳ và Canada đã liên kết với nhau hôm 01/05 để tái thánh hiến quốc gia cho Đức Trinh Nữ Maria, qua việc hiệp nhất cầu nguyện để được thoát khỏi đại dịch virus corona.

Hồng Thủy - Vatican News

Việc tái thánh hiến này đã được hai Hội đồng giám mục Hòa Kỳ và Canada thông báo tuần trước, trong nỗ lực chung phó thác hai quốc gia cho Đức Mẹ trong thời gian đau khổ vì đại dịch Covid-19. Các giám mục cùng với các tín hữu của giáo phận của mình được khuyến khích cùng tham dự qua livestream.

Sáng thứ Sáu 01/05, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ các Thiên thần ở Toronto, Đức Hồng y Thomas Collins hướng dẫn các giám mục Canada trong lời cầu nguyện thánh hiến. Vào ban chiều, Đức tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đã hướng dẫn các giám mục Mỹ trong một cử hành phụng vụ trực tuyến từ nhà thờ chính tòa Los Angeles. Ngài nói: “Hôm nay, chúng ta xin Đức Mẹ thương xót đoái nhìn chúng ta - để giúp đỡ con cái của Mẹ trong thời gian thử thách này, khi nhiều người đang chết và đức tin của chúng ta đang bị thử thách. Chúng ta xin Mẹ cầu bầu với Con của Mẹ, để bảo vệ và giải thoát chúng ta khỏi sự ác của virus corona này... Chúng ta phó thác cho trái tim hiều mẫu của Mẹ tất cả đau khổ và lo lắng của chúng ta, tất cả lo sợ cho tương lai của chúng ta.”

Ngài cầu nguyện: “Xin Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và Nữ vương các thiên thần tiếp tục hướng dẫn toàn Giáo hội ở Hoa Kỳ. Xin cho chúng con ghi nhớ trong lòng điều Mẹ đã dạy chúng con: Thiên Chúa đã làm những điều kỳ diệu cho chúng ta và lòng thương xót của Người tồn tại muôn đời.”

Hoa Kỳ được Đức cha John Carroll của Baltimore, giám mục Công giáo đầu tiên ở Hoa Kỳ, thánh hiến cho Đức Mẹ lần đầu tiên vào năm 1792. Vào năm 1847, quốc gia này được tái thánh hiến và Đức Mẹ Vô nhiễm được chọn làm bổn mạng của Hoa Kỳ. (CNA 01/05/2020)

02 tháng năm 2020, 10:59