Tìm kiếm

Vatican News
Các bạn trẻ Cuba canh thức trước ngày tham dự Đại hội giới trẻ Panama Các bạn trẻ Cuba canh thức trước ngày tham dự Đại hội giới trẻ Panama  (AFP or licensors)

Ngày Giới trẻ toàn quốc lần II của Cuba được tổ chức tại các giáo phận

Do vấn đề giao thông không an toàn và chi phí cao để tổ chức Ngày Giới trẻ toàn quốc lần thứ hai, các Giám mục Cuba đã quyết định rằng ngày này sẽ được tổ chức tại mỗi giáo phận.

Hồng Thủy - Vatican

Audio

Sau khi đã suy tư và chia sẻ những quan tâm, và ý thức rằng điều quan trọng nhất là đạt đến các mục đích được đề ra ban đầu khi cử hành Ngày Giới trẻ toàn quốc lần thứ hai, các Giám mục Cuba đã quyết định tiếp tục việc chuẩn bị, nhưng định hướng lại và mở rộng các điểm tổ chức sự kiện: nghĩa  là từ một nơi duy nhất ở thành phố Santiago de Cuba, Đại hội sẽ được tổ chức tại những nơi khác nhau ở mỗi giáo phận.

Giúp đương đầu với các tình cảnh ngoài sự chờ đợi

Đức cha Dionisio García Ibáñez, Tổng Giám mục Santiago de Cuba, đã gửi thư cho các bạn trẻ, các vị phụ trách các nhóm trẻ, các Ủy ban mục vụ giới trẻ các giáo phận, các nhân viên mục vụ và các tín hữu. Ngài nói rằng Ngày Giới trẻ toàn quốc Cuba là sự tiếp nối Ngày Giới trẻ quốc tế ở Panama và ngài hy vọng quyết định này không làm suy giảm lòng hăng say nhiệt thành nhưng trái lại, giúp đối diện với các tình cảnh ngoài sự chờ đợi, thách thức khám phá ra rằng điều quan trọng nhất chính là đạt được mục tiêu đề ra. Định hướng lại không có nghĩa là đầu hàng trước hoàn cảnh nhưng ngược lại, là đối mặt với đó, dựa trên sự từ bỏ và hy sinh.

Vượt qua các hoàn cảnh khó khăn chỉ khi ưu tiên cho chiều kích thiêng liêng

Đức cha Ibáñez khẳng định rằng “chúng ta có thể đối mặt và vượt qua các hoàn cảnh khó khăn chỉ khi ưu tiên cho chiều kích thiêng liêng” và ngài mời gọi “đọc sự kiện này với con mắt đức tin”. Đức cha kết luận: Cuộc hành hương truyền giáo và các sự kiện mà chúng ta đang chuẩn bị thực hiện ở Santiago de Cuba sẽ được thực hiện tại mỗi giáo xứ của chúng ta, trong cùng các ngày từ 01-01/08 và trong cùng giờ nếu có thể. Bằng cách này chúng ta sẽ cảm thấy hợp nhất với nhau. Có thể là theo cách này, nhiều bạn trẻ khác có thể tham dự. Đây là một thách thức mới!”

04 tháng bảy 2019, 16:17