Tìm kiếm

Vatican News
ĐTC gặp thành viên hội nghị về khai thác khoáng sản ĐTC gặp thành viên hội nghị về khai thác khoáng sản  (Vatican Media)

ĐTC gặp thành viên hội nghị về khai thác khoáng sản

Lúc 12 giờ trưa 3/5, ĐTC gặp khoảng 60 thành viên cuộc họp về công nghiệp khoáng sản do Bộ Phát triển Con người Toàn diện tổ chức.

Văn Yên, SJ

Trong diễn văn trước các tham dự viên, ĐTC kêu gọi “chúng ta cần đáp lại tiếng khóc của trái đất và tiếng khóc của người nghèo”.

Mô hình kinh tế khai thác triệt để trong thời gian dài nhắm đến lợi nhuận và mơ tưởng về một sự phát triển kinh tế không giới hạn đã đẩy ngôi nhà chung của chúng ta đến tình trạng bấp bênh. ĐTC nói: “chỉ một mình thị trường thôi thì không đảm bảo cho sự phát triển toàn diện con người và hội nhập xã hội” và “việc bảo vệ môi trường không thể được đảm bảo chỉ dựa trên tính toán chi phí và lợi ích tài chính”. Chúng ta cần một sự thay đổi mô hình trong tất cả các hoạt động kinh tế, bao gồm cả việc khai thác khoáng sản.

Đức Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên: “Trong bối cảnh này, chủ đề cuộc họp của anh chị em về ‘Khai thác khoáng sản vì lợi ích chung’ là rất phù hợp.” ĐTC diễn giải ba ý dựa trên đề tài của cuộc họp.

Trước tiên, khai thác khoáng sản, giống như mọi hoạt động kinh tế, đều phải phục vụ toàn bộ cộng đồng nhân loại. Như thánh Phaolô VI đã viết: “ "Thiên Chúa đã định trái đất và tất cả những gì trong đó cho tất cả mọi người và mọi dân tộc sử dụng, hầu lợi ích của tạo thành phải được đến tay tất cả mọi người một cách đồng đều”. Trong các cuộc thảo luận về giải pháp, người dân địa phương phải có một đặc quyền, liên quan đến đòi hỏi của họ và của con cái họ, đồng thời họ có thể xem xét các mục đích lâu dài với những lợi ích kinh tế trước mắt.

ĐTC nói: “Dưới ánh sáng của Thượng hội đồng về Amazon sắp tới, tôi muốn nhấn mạnh rằng điều nhất thiết là phải chú ý đặc biệt đến các cộng đồng thổ dân với truyền thống văn hóa của họ. Họ không chỉ là thiểu số trong số những người khác, nhưng họ phải trở thành người có tiếng nói chính, đặc biệt là khi chúng ta tiến hành các dự án lớn ảnh hưởng đến không gian của họ”.

Điểm thứ hai, ĐTC nói đến việc khai thác khoáng sản phải phục vụ con người chứ không phải ngược lại. Như Đức Giáo hoàng Benedictô đã viết, “trong các can thiệp để phát triển, thì nguyên tắc con người là trung tâm phải được tôn trọng. Đây là nhiệm vụ chính yếu của việc phát triển”. Mỗi người đều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Và các quyền căn bản của con người là thánh liêng và không thể bỏ qua, bất kể địa vị xã hội hay kinh tế.

Điểm thứ ba, cần khuyến khích phát triển nền kinh tế tuần hoàn, tái chế, đặc biệt là trong lĩnh vực hoạt động khai thác khoáng sản. Chúng ta phải tố cáo và tránh văn hóa vứt bỏ. Việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phương pháp “giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế” cũng rất phù hợp với Mô hình Sản xuất và Tiêu thụ Bền vững được phát động trong Mục tiêu phát triển bền vững thứ 12 của Liên Hiệp Quốc. Hơn nữa, các truyền thống tôn giáo cũng luôn thể hiện sự tiết độ như một phần chính yếu của lối sống đạo đức và trách nhiệm.

03 tháng năm 2019, 12:45