Tìm kiếm

Vatican News
Logo ĐHGT và họa đồ thành phố Panama Logo ĐHGT và họa đồ thành phố Panama 

Bài hát chủ đề Đại hội Giới trẻ Thế giới Panama 2019

Ngày 04/07/2018, Ban tổ chức địa phương của Đại hội Giới trẻ Thế giới (ĐHGTTG) Panama 2019 đã phát hành phiên bản quốc tế của Bài hát chủ đề của Đại hội.


 

10 tháng bảy 2018, 15:49