ድለ

Summit on Peace in Ukraine Summit on Peace in Ukraine  (ANSA)

ካርዲናል ፓሮሊን ብዛዕባ ዋዕላ ሰላምን ዓለምለኻዊ ብድሆታትን

ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ጐኒ ጐኒ እቲ ሰላም ንምስፋን እተወፈየ ላዕለዋይ ባይቶ ኢጣልያ ኣብ ዝተሳተፉሉ፣ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ-ሰንበት ብዛዕባ ኩነታት ዩክረይን እተገብረ ዋዕላ ላዕለዎት መራሕቲ ዓለም ንሰላም ሓሳባቶም ኣካፈሉ።

ኣባ ተወልደ መብራህቱ – ሃገረ ቫቲካን

ዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ፒትሮ ፓሮሊን ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ብዛዕባ ኩነት ዩክረይን እተገብረ ላዕለዋይ ዋዕላ መራሕቲ ዓለም ንሰላም ሓሳባቶም ገሊጾም ። እቲ እተኻየደ ዋዕላ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣፍልጦ እኳ እንተ ሃቡሉ፣ ሃገረ ሩስያ ኣብቲ ዝተኻየደ ዋዕላ ብዘይምስታፋ ግን ዓብዪ ድሩትነት ከም ዝነበረ ኣመልከቱ ። ካርዲናል ፓሮሊን ከም ዝገለጽዎ ሰላም ንኽርከብ ዅሎም እቶም ኣብቲ ጕዳይ እቱዋት ዝዀኑ ጕጅለታት ዘተ ክገብሩ ከም ዘድሊ ኣጕልሑ፣ እዚ ድማ ኣብ ኣህጉራዊ ሕግታትን ኣብ መርገጺታት ሕውነትን እተመስረተ 'ግቡእ ሰላም' ምርካብ ኣድላዪ ምዃኑ ውን ኣሲፊሖም ገለጹ።

ኣብ ዓለምለኻዊ ክልኤኣዊ ርክባት ዘጋጠም ዘሎ ብድሆታት

ካርዲናል ፓሮሊን ኣብቲ ኣብ ህንጸት ሰላም ዘተኰረ ላዕለዋይ ባይቶ ኢጣልያ ዘቕረብዎ መግለጺ ብዛዕባ እቲ ንዓለምለኻዊ ሥነ ሜላዊ ክልኤኣዊ ርክባት ዘጋጥም ዘሎ ዝሰፍሐ ብድሆታት ኣዕሚቖም ገለጹ። ነቲ ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ሓባራዊ ጥርጥራት ውን ኣጕልሑ፣ እዚ ኸኣ ነቲ ልሙድ ዝዀነ ኑክልየሳዊ ኣጽዋር ናይ ምኽዕባት ኩነታት ከም ዝውስኽ ዝገብር ዘሎ ኢዩ በሉ ። እዚ ጕድለት ምትእምማን እዚ በቲ ጠንቂ ንግዲ ኣጽዋር ዝዀነ ዓበይቲ ቝጠባዊ ረብሓታት ከም ዝጋደድ ውን ኣስፊሖም ኣመልከቱ። ብፁዕነቶም ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራቸስኮ ኣጽዋር ምኽዕባት ደው ንምባል ዘቕረብዎ ዘየቋርጽ ጻውዒት ደጊሞም ኣቃሊሕዎ፣ እንተዀነ ግን ነቶም ብናይ ዕዳጋ መለክዒታት ዝምርሑ መንግስታትን ፖለቲካውያን ትካላትን ጽልዋ ምግባር ኣጸጋሚ ምዃኑ ውን ኣፍልጦ ሃቡሉ።

ኣጽዋር ናብ ዩክረይን ምልኣኽ

ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ወሲኾም ውን ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ናይ ኢጣልያ ፖለቲካዊ ጕዳያት ተኸሲቱ ዘሎ ናብ ዩክረይን ዝለኣኽ ኣጽዋር ብዝምልከት ኣከራኻሪ ጕዳይ ሓሳቦም ኣብ ዝሃቡሉ፣ ከምዚ ዝኣመሰለ ግጭታት ንምፍታሕ ኣብ መንጎ እቶም ተሳተፍቲ ጕጅለታት ማለት ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክረይንን ቀጥታዊ ውዕላት ምግባር ከም ዘድሊ ኣጕልሑ። ነዚ መስርሕ እዚ ንምጅማር ምስትውዓል ዝመልኦን ምስጢራውን ውዕላት ክግበር ብምድጋፍ፣ እቲ ኣጽዋር ናይ ምልኣኽ መስርሓት ደው ከብሉሉ ዝኽእል ዘተታት ምክያድ ጥራይ ምዃኑ ውን ሓሳባቶም ኣካፈሉ ። ሰላም ክርከብ ዝከኣል ንኽልቲኦም ወገናት ብምትሕብባር ጥራይ ስለ ዝዀነ ንርእሰ ብሔር ሃገረ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ናይ ሰላም ዘተታት ምእታው ኣድላዪ ምዃኑ ኣረጋገጹ።

ኣብ ኢጣልያ እተፈላለየ ርእሰ ምምሕዳራዊ ምስርሕ

ካርዲናል ፓሮሊን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢጣልያ ዝካየድ ዘሎ እተፈላለየ ርእሰ ምሕደራዊ መሰል እውን ርእይቶ ሃቡሉ፣ እዚ ድማ ንእተፈላለየ ዞባታት እተፈላለየ ናጽነት ንምሃብ ዝዓለመ ሕጋዊ ስርዓት ኢዩ። ኣብቲ ኽትዕ ዓሚቝ ተሳትፎ እኳ እንተ ዘይገበሩ በዚ ስጕምትታት እዚ ኣቢልካ ሓድነት ምድንፋዕ ጠቓሚ ምዃኑ ውን ኣጕልሑ ።

ዝቕጽል ምብጻሕ ናብ ሊባኖስ

ካርዲናል ፓሮሊን ንዝመጽእ መዳብቶም ብምምልካት ነቲ ኣብ ሊባኖስ ዝገበርዎ ምብጻሕ ኣረጋገጹ፣ እዚ ድማ ከምቲ መራኸቢ ብዙሓን ሊባኖስ ዝህብዎ ዘለዉ ጸብጻባት፣ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ምብጻሕ ከም ዘካይዱ ኣመልኪቶም። እዚ ምብጻሕ እዚ ብቐዳምነት ብናይቲ ከባቢ ስርዓት ማልታ ዘቕረቦ ጻውዒት መሰረት ዘካይድዎ ምዃኖምን፣ ኣብ ሊባኖስ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ቕልውላው እኳ እንተ ሃለወ ነቲ ማሕበራዊ ጽልዋኦም ንምዕዛብን ንምድጋፍን ተባሂሉ ዝካየድ ዘሎ ኢዩ። እቲ ምብጻሕ ተልእኾ ሥነ ሜላዊ ክልኤኣዊ ርክብ እኳ እንተ ሃለዎ፣ ካርዲናል ፓሮሊን ግን ብፍላይ ኣብዚ ቐረባ ግዜ ኣብ መንጎ ሊባኖስን እስራኤልን ንዝተፈጥረ ወጥሪ ኣብ ግምት ብምእታው ውዒሉ ሓዲሩ ሥነ ሜላዊ ክልኤኣዊ መዳይ ኸም ዚህልዎ ኣፍልጦ ሃቡሉ ።

ሰላም ንምስፋን ስጕምቲ ክውሰድ ጻውዒት ምቕራብ

ካርዲናል ፓሮሊን ኣብቲ ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ኢጣልያ ዘቕረብዎ መደረ ንክርስትያን ምእመናን ኣብዛ ግጭታትን ሥነ-ሓሳባዊ ድርቅና ዘለዋ ዓለም ንሰላም ምዕያይ ብህጹጽ ቀዳምነት ክህብዎ ከም ዝለዎ ጻውዒት ኣቕረቡ። ፖለቲካውያንን ሕጋውያን መራሕቲ ምስቲ ወንጌል ዘነቓቕሖ ስነ-ምግባራዊ ስርዓታት ተሰማሚዖም ስጕምቲ ኽወስዱ ብምምሕጻን ሓድሽ ድፋዕን ሥነ ሓሳባዊ ድንቅናን እናበዝሐ ይኸይድ ብምህላዉ ጓሂኦም ገለጹ። ንመንእሰያት ኣብቲ ጽልኢ ዘጐሃህር ግሉልነትን፣ ከይመርመርካ ብሕማቕ ናይ ምፍራድ ባህሪ ከምኡ ውን ኣኽራሪ ጽንሰ - ሓሳብ ናይ ምትእታው ባህሊ መጽናዕቲ ከካይዱን ስልጠናታትን ክወሃቦምን ኣድላዪ ምዃኑ ውን ኣጕልሑ ።

ኣብ መጻኢ ሰላም ንምርካብ ኣብ ዚግበር ጻዕሪ ዘሎ ተስፋ

ካርዲናል ፓሮሊን ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን እተገብረ ጻዕርታት ንሰላም እንተላይ ብዛዕባ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ናይ ዋዕላ ናይተን ብኢንዳስትሪ ዘማዕበላ ሃገራት ጉጅለ 7 ዝገበርዎ ተሳትፎን፣ ኣብ ስዊዘርላንድ እተገብረ ዋዕላ ሰላምን ኣስፊሖም ብምግላጽ መደረኦም ዛዘሙ። እዚ ተበግሶታት እዚ ኣብዛ ግጭትን ጽልእን ዝሰፈና ኣለም ሰላምን ኣሕዋትን ስኒትን ከም ዝህሉ ብምግባር ኣወንታዊ ፍረ ከም ዘምጽእ ተስፋኦም ገለጹ ። 'ጽሕፍቶና ሞት ዘይኰነስ ህይወት ደኣ እምበር፣ ጽልኢ ዘይኰነስ ሓድነት ደኣ እምበር፣ ግጭት ዘይኰነስ ስኒት ኢዩ' በሉ። እዚ ካርዲናል ፓሮሊን ዝሃብዎ መግለጺ፣ ራእይ ናይ ሃገረ ቫቲካን ኮይኑ ዓለምለኻዊ ሰላምን ዕርቅን ንምድንፋዕ ዝገበረቶ ቐጻሊ ቘራጽነት ዘጕልሕ ኢዩ ዝነበረ።

20 June 2024, 12:59