ድለ

++ Papa è terza guerra mondiale, chiediamoci cosa possiamo fare ++ Papa è terza guerra mondiale, chiediamoci cosa possiamo fare  (ANSA)

ር. ሊ. ጳ.፦ ፍርዲ ጐይታ ንድኻታት ሓለፋ ዝህብ ኪኸውን እዩ

ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ን8ይ ዓመት ዓለምለኻዊ መዓልቲ ድኻታት ዝኸውን መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም፣ ንምእመነን ከኣ ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍ ድኻ ከም ዝርእዮን ከም ዚሓልየሉን፣ ነቶም ንስኡናን መሳኪንን ዚጐድኡ ሃብቲ ዝድልቡ ግና ኣብ ኣዒንቱ ድኻታት ምዃኖም ኣዘኻኸርዎም ።

ኣባ ተወልደ መብራህቱ - ሃገረ ቫቲካን

ኣርእስቲ ናይዛ ሎም ዓመት ኣብ ሳልሰይ ሰንበት ወርሒ ሕዳር እትኸብር መዓልቲ ድኻታት "ጸሎት ድኻታት ናብ ኣምላኽ ይዓርግ!" ዝብል ኢዩ ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብ2017 ነዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ኣወጅዋ እዚ ናይ 2024 መልእኽቶም ንሻምናይ ግዜ ትዝከር ዘላ ክትከውን እያ፣ እዚ ድማ ልክዕ ምስቲ ሮማ ዓመት ኢዮቤል 2025 ንምኽባር ካብ እተፈላለየ ዅርናዓት ዓለም ንዚመጹ ነጋድያን ክትቅበሎም ኣብ እትዳለወሉ ዘላ ግዜ ክትከውን እያ። በዚ መዳይ እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸኮ ኣብቲ ብዕለት 13 ሰነ ዘመሓላለፍዎ ንዓለምለኻዊ መዓልቲ ድኻት ዝምልከት መልእኽቶም "እዚ ዓይነት መግለጺ ጥበብ ቅዱስ መጽሓፍ እዚ ዝያዳ ግቡእ ኢዩ" ክብሉ ጸሓፉ።

ክርስትያናዊ ተስፋ ንድኻታት ዝሓቘፈ ኢዩ

ከምዚ ብምባል ድማ ይገልጹ - "ክርስትያናዊ ተስፋ ጸሎትና ናብ ህላወ ኣምላኽ ከም ዝበጽሕ ርግጸኛ ምዃን ዝሓቘፈ ኢዩ፣ እዚ ድማ ዝዀነ ይኹን ጸሎት ጥራይ ዘይኰነስ ጸሎት ድኻታት እዩ" በሉ።  ስለዚ ኣብ መዛዘሚ እዚ ናብ ዓመት ኢዮቤል እንሰጋገረሉ ዓመት ቅዱስ ኣቦና፣ ምእመናን ነዛ ቓል እዚኣ ኣብ ገጾትን ታሪኽን ናይቶም መዓልታዊ ዝረኽብዎም ድኻታት ከስተንትኑ ኣዘኻኸርዎም፣ "ስለዚ እምበር ጸሎትና ምሳታቶም እንሓብረሉ መገድን ኣብ ስቓዮም እንሳተፈሉን ምእንቲ ክኸውን" ይምሕጸኑና ።

ኣብ መጽሓፈ ሲራክ ዘሎ ጸሎት

እታ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ድኻታት 2024 እተመልክት ርእሰ ነገር ካብ መጽሓፍ ሲራኽ እተወስደት እያ፣ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸኮ ከም ዘመልከትዎ እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ከምቲ ዝግባእን ዘለዋ አርእስትን ተፈላጥነት ዘይረኸበት ብምዃና ውን ገለጹ ።

ሓደ ኻብዚ ኣርእስትታት እዚ ከኣ ጸሎት እዩ ። እቲ ኣብ 2ይ ክፍለ ዘመን ቅ. ክ. መምህርን ጸሓፍን ዝነበረ ቤን ሲራ ዝበሃል ደራሲ ናይ ብሕቲ ተመክሮይ ዝነበረ ምስክርነቱ ይህብ፣ ነዚ ድማ ብዓወት ኢዩ ዝገበሮ ከመይሲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከምዚ ይብሉ - "ሓደ ጽሑፍ ብዛዕባ ጸሎት ካብ ሓደ መዓልታዊ ኣብ ቅድሚ ህላዌ ኣምላኽ ደው ኢሉ ቃሉ ዝሰምዐ ሰብ እንተ ዘይመንጨወ ውጽኢታውን ፍረ ዘለዎን ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ።"  ከም ሓቁ እኳ ደኣስ ቤን ሲራ እውን እንተ ዀነ ካብ ናይ ጸሎት ህይወቱ ዝመንጨወ ጥበብ ገለጸ ።

ኣብዚ ጕዕዞ እዚ ድኻታት ኣብ ልቢ ኣምላኽ ፍሉይ ቦታ ኸም ዘለዎም ፈለጠ ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም "ኣምላኽ ጽን ኢሉ ዚከታተልን ሓላዪን ኣቦ ስለ ዝዀነ፣ ስቓይ ደቁ ይፈልጥ እዩ" በሉ። "ከም ኣቦ መጠን ነቶም ኣዝዮም እተሸገሩ ማለት ንድኻታትን መሳኪንን እተገለሉን ንዝሳቐዩን ንእተረስዑን ይከናኸኖም እዩ። ኣብ ኣዒንቱ ዅላትና ድኻታትን ስኡናትን ኢና እሞ ካብ ልቡ ዝተገለለ ወላ ሓደኳ የልቦን።

ዘይተዓደለ ናይ ዝመና ኣእምሮ

ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣስዕብ ኣቢሎም እቲ ሎሚ ንዓለም ዜመሓድር ዘሎ ኣተሓሳስባ ዝተኸፍለ ይከፈል ህቡባት ክንከውንን ንገዛእ ርእስና ስም ከነትርፍ ከም ዚሓትተና የመልክቱ፣ እንተዀነ ግን ቅዱስነቶም "ንመሰላትን ክብርን ካልኦት ብምርጋጽ ሓጐስ ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢና" ክብሉ የጠንቅቑ።

ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ እቲ ብሰንኪ ውግእ ዝመጽእ ዓመጻ ትዕቢት ናይቶም ኣብ ቅድሚ ካልኦት ደቂ ሰባት ንገዛእ ርእሶም ከም ሓያላት ገይሮም ዝርእዩ ሰባት ብንጹር ዘርኢ ኢዩ፣ እንተዀነ ግን እቲ ሓቂ "ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኩላትና ድኻታት ምዃና ኢዩ" በሉ።

"ብዛዕባ ኣጽዋር ብዝምልከት ኣብ ዝግበር ግጉይ ፖሊሲታት ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ኢዮም ዝደኽዩ!  ክንደይ ንጹሓት ሰባት ግዳያት ኰን ይኾኑ!  እንተዀነ ግን ነዚ ሓቂ እዚ ዝባንና ኽንህቦ እሞ ከም ዘይግድሰና ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና።

ብዛዕባ እዚ ዘስካሕክሕ ሓቅታት ክንሓስብ ከለና ኣብዛ ንጸሎት እተወፈት ዓመት ኰይና "ንጸሎት ድኻታት ናትና ኽንገብሮን፣ ምሳኣታቶም ሓቢርና ኽንጽልን ኣሎና!" ብምባል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ገለጹ።

ፍርዲ ጐይታ ንድኻታት ሓለፋ ዝገብር ኢዩ

ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንድኻታት ብቐጥታ እንክዛቡ "ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍኩም ይከታተለኩምን ይቐርበኩምን እዩ" ብምባል ርግጸኛታት ክንከውን ከም ዘሎና ገለጹ። ከምቲ መጽሓፍ ሲራኽ ዝገልጾ "ፍርዲ ጐይታ ንድኻታት ሓለፈ ዝገብር እዩ" ኸምኡ ውን ብሳላ ድኽነት "መዝሙር ሓቀይና ተስፋ ኺበቍል ይኽእል እዩ።" በሉ።

ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣስዕብ ኣቢሎም ነታ ንነፍሲ ወከፍ ፍልይ ዝበለ ማሕበረሰብ መሳርሒት ዝዀነት ዓለምለኻዊት መዓልቲ ድኻታት  ዘለዎ ምስጋና ውን ገለጹ ። "ኣነኣኢስካ ዘይርአ ጉስነታዊ ኣጋጣሚ ኢዩ" ከምኡ ውን "ንድኻታት ብጭቡጥ መገዲ ዝሕግዝ ተበግሶታት ናይ ምትግባር ኣጋጣሚ ውን ኢዩ"። ወሲኾም ድማ "ስለ እቶም ነቶም ኣብ መንጎና ዘለዉ ድኻታት ኪሰምዑን ኪድግፉን ድሉዋት ዝዀኑ ሰባት ንጐይታ ኸነመስግኖ ኣሎና " በሉ ።

ብዘይ ጸሎት ግብረ - ሰናይ ክህሉ ኣይክእልን ኢዩ

ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንመልእኽቶም ኣብ ምዝዛም፣ ጸሎት በቲ ኸም እንራኸበን ከም እንቐርቦምን ዜርኢ ሓቀይና ናይ ግብረ-ሰናይ ተበግሶ ከም ዚረጋገጽ ውን ገለጹ። "ጸሎት ናብ ጭቡጥ ተግባር እንተ ዘይተተርጒሙ ኸንቱ እዩ፣ እወ "እምነት ንርእሳ ግብሪ እንተ ዘይብላ ምዉት እያ።" ይኹን እምበር "ብዘይ ጸሎት ዚግበር ልግሲ ድሕሪ ሓጺር እዋን ዝደክም ግብረ-ሰናይ ኪኸውን ይኽእል እዩ" ብምባል መልእኽቶም ደምደሙ።

14 June 2024, 17:27