ድለ

2024.06.13 Partecipanti all'Incontro con i Moderatori delle Associazioni di Fedeli, dei Movimenti Ecclesiali e dellle nuove Comunità 2024.06.13 Partecipanti all'Incontro con i Moderatori delle Associazioni di Fedeli, dei Movimenti Ecclesiali e dellle nuove Comunità  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

ር. ሊ. ጳ.፦ ነቲ 'ዕጹው ማሕበር' ዜምጽኦ ፈተና ይቃወምዎ

ትማሊ ዕለት 14 ሰነ ሓሙስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸክሶ ምስ መራሕቲ ናይ ዝተፈላለዩ ኣቅላስያውያን ምንቅስቓሳት ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባ፣ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቤተ-ክርስትያን ዘካይድዎ ዘለዉ ማሕበራትን ምንቅስቓሳትን ዘለዎ ኣረኣእያ እንደገና ኣመልከቱ።

ኣባ ተወልደ መብራህቱ - ሃገረ ቫቲካን

ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትማሊ ሓሙስ ንግሆ ምስ መራሕቲ እተፈላለዩ ኣቅላስያውያን ምንቅስቓሳትን ማሕበራትን ኣብ እተገብረ ጉባኤ፣ መስርሕ ሲኖዶስ "ብመንፈሳዊ ለውጢ" እንተ ደአ ዘይተሰንዩ ነባሪ ፍረ ከም ዘየፍሪ ገለጹ።

ከምዚ ድማ በሉ - "ተስፋይ እዚ ኣገባብ ሲኖዳውነትን፣ ሲኖዶሳዊ ኣካይዳን ምስዓብ ኣብ ውሽጢ ቤተ-ክርስትያን ኣብ ኵሉ ደረጃታት ከምኡ ውን ኣብ ኣልባብ ኵሎም ጓሶት ነፍሳት ከምኡ ውን ምእመናን ከም ቀዋሚ ናይ ኣካይዳ ኣገባብ መስርሕ ኰይኑ ክቕጽል ዝከኣል ኢዩ ዝብል እዩ። ይኹን ኣብዚ ንምብጻሕ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ለውጢ ኽንገብር፣ ማለት ሓቀይና 'ተሓድሶ' ኽንገብር ኣሎና።"

ቅዱስነቶም ኣስዒቦም "ኣብ ላቲናዊት ቤተ ክርስትያን ኣድላይነት ሲኖዳውነት ንመጀመርታ ግዜ እተገንዘቡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ጳውሎስ ሻድሻይ ምዃኖም ክንዝክር ኣሎና " በሉ ። ምብራቓዊት ቤተ-ክርስትያን ንሲኖዳውነት ተዓቂባቶ እኳ እንተ ነበረት ላቲናዊት ቤተ-ክርስትያን ግን ጥፊኣቶ ኢያ።"

ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መግለጺኦም "እቲ ልዕሊ ዅሉ ኣገዳሲ መዳይ ናይ ሲኖዶስን ብዛዕባ ሲኖዳውነትን፣ እቲ ብዛዕባ እተፈላለዩ ጕዳያት ዝግበር ምይይጣት ኣይኰነን" ብምባል ውን ኣጕልሑ።

በዚ ምኽንያት እዚ እምበር ነቲ ብዛዕባ ሲኖዳውነት ዘተኮረ ምምይጥን ዘተን ንምክያድ ኣብ ቤተ-ክርስትያን መስርሕ ሲኖዶሳዊ ዘተ ኣጀሚሮም ይርከቡ ቅዱስነቶም። እቲ ኻልኣይ ክፋል ናይዚ ስሩዕ መበል 16 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ክካየድ ኢዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድማ ኣብ ጽድያ ናይ 2025 ከም መዛዘሚ ናይዚ ሲኖዶዊ ጕዕዞ ሓደ ሰነድ ከሕትሙ መደብ ኣውጺኦም ኣለዉ።

"እቲ ልዕሊ ዅሉ ኣገዳሲ መዳይ ናይዚ ሲኖዶስ ብዛዕባ ሲዶዳውነት፣ እቶም ዝተፈላለዩ ኣርእስትታት ምይይጥ ኣይኰኑን" ብምባል ውን ኣጕልሑ። "ኣይፋሉን፣ እቲ ልዕሊ ዅሉ ኣገዳሲ ዝዀነ መዳይ ኣብ ቍምስናታትን ሰበኻታትን ከምኡ ውን ብዓለምለኻዊ ደረጃታት ሲኖዶሳዊ ጕዕዞ ምብጋስ ኢዩ።"

ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣጽኒዖም ከም ዝገለጽዎ ንምክፍፋል ሰጊርና ክንሓልፎ ሲኖዳውነት ኣድላዪ ምዃኑ ብምጕላሕ፣ ቀንዲ ቀላሲ ናይቲ ሲኖዶስ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ውም=ን ገለጹ ።

"ካብ ፈተና ዕጹው ዝኾነ ማሕበራ ንጠንቀቕ! … እዚ ንዅላትና ኣብ ማእሰርቲ ከም ዘሎና ኮይኑ ኣብ ዝስምዓና ሓደጋ ኢዩ ዘውድቐና "ማሕዩር" ከአ ኢዩ ። ሲኖዳውነት ግና ክንዮ እቲ ከልካሊ መንደቕ ሓሊፍና ብኣኽብሮትን ርሕራሔን ክንጥምት፣ ወላ ውን ኣብቶም ዘይንፈልጦም ሰባት እውን ከይተረፈ ኣብ ሓደስቲ ጉስነታዊ ኣገባባት፣  ኣብ ዘይተበጽሑ ከባቢታት ተልእኾን ዞባታት ህላዌ ኣምላኽን ተግባራቱን ክንርኢ ዝሓተና ኢዩ።  ብቃላትን ተመክሮን ብካልኦት ናይ ካልኦት ስቓይን፣ ማለት ብኣመንቲ ብጾትናን ኣብ ከባቢና ብዘለዉ ሰባትን ክንድረኽን ሕሉፍ ሓሊፍና እውን 'እናተጐዳእና' ክንስና ውን ንቕድሚት ገጽና ክንቅጽል ዝሓተና እዩ። ብኽፉት ልቢ ኽፉታት ንኹን" ድማ በሉ።

ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብፍላይ ንኣቅላሲያውያን ምንቅስቓሳት ከምዚ ዝስዕብ ንጹር ቃለ ምዕዳን ኣመሓላለፉ - "ኣቅላሲያውያን ምንቅስቓሳት ንግላዊ ጥቕምን መክሰብን ዘይኰነስ ንኣገልግሎት ዝዓለሙ ኢያቶም። ሰባት ኣብ ሓደ ምንቅስቓስ ብምህላዎም ጸብለልትነ ከርእዩ ክርትኢ ከሎኻ ኣዝዩ ዘሕዝን ኢዩ። ናይ ቤተክርስትያን ምንቅስቓሳት ንቤተ-ክርስትያን ከገልግሉ ኣለዎም፣ ንሶም ናይ ገዛእ ርእሶም መልእኽቲ የብሎምን ። ንቤተክርስቲያን ከገልግሉ ኢሎም እዮም ዝተጸውዑ" እንክብሉ ቃለ ምዕዳኖም ዛዘሙ።

14 June 2024, 17:24