தேடுதல்

Vatican News
வத்திக்கான் வானொலி மையம் வத்திக்கான் வானொலி மையம் 

மார்ச் 29 - அலைவரிசையில் மாற்றம்

மார்ச் 29, ஞாயிறிலிருந்து வத்திக்கான் வானொலியில் தமிழ் மொழியில் நடைபெறும் தினசரி மாலை ஒலிபரப்பு, 51 மீ.பா., 5920 கி.ஹெ.லும், 41 மீ.பா. 7320 கி.ஹெ.லும் இடம்பெறும்

மேரி தெரேசா: வத்திக்கான்

ஒவ்வொரு நாளும் இந்திய நேரம் இரவு 8.20 மணிக்கு இடம்பெறும் தமிழ் ஒலிபரப்பு அலைவரிசை, மார்ச் 29, வருகிற ஞாயிறிலிருந்து சிறிது மாற்றப்பட்டுள்ளது. வருகிற ஞாயிறிலிருந்து நமது தினசரி மாலை ஒலிபரப்பு, 51 மீ.பா., 5920 கி.ஹெ.லும்,        41 மீ.பா. 7320 கி.ஹெ.லும் இடம்பெறும்

27 March 2020, 16:57