தேடுதல்

Vatican News
கிறிஸ்மஸ் தாத்தா வேடமிட்ட ஒரு குழந்தையைத் தூக்கி வைத்திருக்கும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் கிறிஸ்மஸ் தாத்தா வேடமிட்ட ஒரு குழந்தையைத் தூக்கி வைத்திருக்கும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்  (AFP or licensors)

குழந்தைகளை மையப்படுத்தி, திருத்தந்தையின் டுவிட்டர் செய்தி

"இன்றைய மற்றும் நாளையக் குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் இவ்வுலகை மனிதம் மிக்கதாக மாற்றுவதற்கு நம்மையே அர்ப்பணிப்போமாக" - திருத்தந்தையின் டுவிட்டர் செய்தி
28 December 2018, 14:09