Cerca

Vatican News
பியோ இலத்தீன் அமெரிக்க பாப்பிறைக் கல்லூரி மாணவர்களுடன் திருத்தந்தை பியோ இலத்தீன் அமெரிக்க பாப்பிறைக் கல்லூரி மாணவர்களுடன் திருத்தந்தை  (Vatican Media)

இலத்தீன் அமெரிக்க பாப்பிறைக் கல்லூரி மாணவர்களுடன் திருத்தந்தை

பல வழிகளில் காயப்பட்டிருக்கும் இலத்தீன் அமெரிக்க கண்டத்தில், உறவுகளையும், ஒருமைப்பாட்டையும் உருவாக்கும் சிற்பிகளாக, அருள்பணியாளர்கள் பணியாற்ற வேண்டும் - திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்
15 November 2018, 14:34