சோதனை பதிப்பு

Cerca

Vatican News
Knock அன்னை மரியா Knock அன்னை மரியா   (ANSA)

Knock அன்னை மரியா காட்சி

1879ம் ஆண்டில் Knock கிராமத்தில் அன்னை மரியா காட்சியளித்த இடத்தில், Knock திருத்தலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது
26 August 2018, 15:55