தேடுதல்

Vatican News
ஜப்பானின் உயரிய விருது பெற்ற அருள்பணிJude McKenna ஜப்பானின் உயரிய விருது பெற்ற அருள்பணிJude McKenna  

ஜூடோ வழியாக நட்புணர்வை வளர்த்த அருள்பணியாளர்

ஜப்பான் தற்காப்புக் கலையாகிய ஜூடோவைக் கற்று, சாம்பியாவிலும், பல ஆப்ரிக்க நாடுகளிலும் அதனைப் பரப்புவதில் பெரும்பங்காற்றியுள்ளார் வட அயர்லாந்தின் அருள்பணியாளர்

கிறிஸ்டோபர் பிரான்சிஸ் - வத்திக்கான் செய்திகள்

ஆப்ரிக்காவில் நட்புணர்வை வளர்ப்பதற்கு, ஜூடோ பயிற்சி முறையைப் பயன்படுத்தி உழைத்ததற்காக, ஜப்பானின் உயரிய விருது வழங்கப்பட்டு கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளார், வட அயர்லாந்தின் அருள்பணியாளர் ஒருவர்.

சாம்பியா நாட்டில், 50 ஆண்டுகளாக மறைப்பணியாற்றிவந்த வட அயர்லாந்து கப்புச்சின் துறவு சபை அருள்பணியாளர் Jude McKenna அவர்களுக்கு, Order of the Rising Sun என்ற விருதை வழங்கி கௌரவித்துள்ள ஜப்பான் அரசு, அருள்பணியாளரின் ஜூடோ பயிற்சிப் பணி, ஆப்ரிக்காவில் நட்புணர்வை வளர்ப்பதற்கும், ஜப்பான் கலாச்சாரத்தை பரப்புவதற்கும் உதவியுள்ளது என தெரிவித்தது.

குத்துச் சண்டையில் மிகவும் ஆர்வமுடையவராக இருந்த அருள்பணி ஜூடு அவர்கள், ஜப்பான் தற்காப்புக் கலையாகிய ஜூடோவைக் கற்று, சாம்பியாவிலும், பல ஆப்ரிக்க நாடுகளிலும், அதனைப் பரப்புவதில் பெரும்பங்காற்றியுள்ளார்.

Order of the Rising Sun என்பது, 1875ம் ஆண்டு ஜப்பானில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் தேசிய விருதாகும். (CNA)

09 July 2019, 15:02