தேடுதல்

Vatican News
இந்தியத் திருமணங்கள் இந்தியத் திருமணங்கள்  (ANSA)

சென்னை பல்சமய உரையாடல் பண்பாட்டு மையம் பாகம் 2

சென்னை இயேசு சபையினரின் பல்சமய உரையாடல் பண்பாட்டு மையத்தின் பணிகள்

மேரி தெரேசா - வத்திக்கான் செய்திகள்

அ.பணி. முனைவர் மைக்கிள் அமலதாஸ் சே.ச. அவர்கள், சென்னை இலெயோலா தன்னாட்சி கல்லூரி வளாகத்தில் இயங்கி வரும், பல்சமய உரையாடல் பண்பாட்டு மையத்தின் இயக்குனர். மதங்களிடையே நல்லிணக்கம் ஏற்படுவதற்கு, இந்த மையம் ஆற்றிவரும் பணிகள் பற்றி பகிர்ந்து கொண்டதைக் கடந்த வார நேர்காணல் நிகழ்ச்சியில் கேட்டோம். அதைத் தொடர்ந்து இன்று

பல்சமய உரையாடல் பண்பாட்டு மையம் பாகம் 2
26 July 2018, 14:39