Sök

Kardinal Parolin: Rysslands frånvaro vid fredskonferensen en begränsning Kardinal Parolin: Rysslands frånvaro vid fredskonferensen en begränsning  (ANSA)

Kardinal Parolin: Rysslands frånvaro vid fredskonferensen en begränsning

Kardinal Parolin vid möte i Italiens senat kommenterar toppmötet i Luzern: "Jag hörde från många: vi är inte i krig med Ryssland, men vi är här för att söka en väg till fred mellan Ryssland och Ukraina. Det tyckte jag mycket om". Vad gäller vapenhandeln: "Alltför många ekonomiska intressen, det är därför påvens vädjan förblir ohörd".

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kardinalstatssekreterare Pietro Parolin representerade den Heliga stolen som observatör vid konferensen i Luzern, Schweiz, förra veckan, vars syfte var att finna en fredslösning för Ukraina. I samband med ett fredsmöte i Italiens senat den 19 juni betonade han för journalister vid sidan av mötet att konferensen i Schweiz var värdefull men med "begränsningen, som många av talarna noterade, att Ryssland inte var närvarande. Fred skapas alltid tillsammans".

En rättvis fred och principen om broderskap

"Jag har hört - och jag tyckte om detta - från många: Vi är inte i krig med Ryssland, men vi är här för att söka en väg till fred mellan Ryssland och Ukraina", påpekade kardinalen och upprepade vikten av adjektivet "rättvis" i kombination med ordet fred: "En rättvis fred ... det vill säga en som bygger på principerna i internationell rätt och strikt efterlevnad av FN-stadgan”. Utöver detta måste det enligt Parolin finnas "principen om broderskap och en legalitetsprincip men som också har konkreta tillämpningar i rättssystemen. Om vi inte anstränger oss för att känna att vi är bröder i denna värld, kommer vi aldrig att kunna övervinna konflikter."

“det enda sättet att lösa detta problem är att samlas och börja prata med varandra utan villkor, då kan vi också sluta skicka vapen”

Brist på förtroende

Dagens "stora problem" är enligt Parolin "den absoluta bristen på ömsesidigt förtroende":

Vi litar inte längre på varandra och det är därför arsenalerna av konventionella vapen, men också av kärnvapen, ökar. Alla vill vara säkra på att kunna skydda sig inför den andre, som man inte längre litar på eller kan ha relationer som bygger på fred och respekt.

Ekonomiska intressen 

Bakom vapenhandeln "står stora ekonomiska intressen på spel", betonade kardinalen och upprepade så påven Franciskus ord som han sa regeringar och politiska partier verkar döva inför. "Påven är dock modig eftersom han fortsätter att insistera. Det är ett ämne som han upprepar om och om igen och vi hoppas att han så småningom kommer att nå fram".

Vapen till Ukraina

På en fråga om debatten mellan politiska krafter om att skicka vapen till Ukraina, betonade kardinal Parolin att "det enda sättet att lösa detta problem är att samlas och börja prata med varandra utan villkor, då kan vi också sluta skicka vapen". Först måste dock ett steg tas som "är att lyckas inleda förhandlingar mellan de två sidorna även i en mycket diskret och konfidentiell form. Låt de två sidorna börja tala med varandra". Parolin betonade att båda parter naturligtvis måste vara närvarande vid fredsförhandlingar.

Fred skapas av två. Utan en av dem finns det ingen fred.

21 juni 2024, 09:31