Sök

IOR redovisar en nettovinst på 30,6 miljoner euro för 2023 IOR redovisar en nettovinst på 30,6 miljoner euro för 2023 

IOR redovisar en nettovinst på 30,6 miljoner euro för 2023

Vatikanbanken, IOR, publicerar sin årsredovisning för 2023, som visar en vinst på 30,6 miljoner euro.

Vatican News

För tolfte året i rad har Vatikanbanken, Istituto per le Opere di Religione (IOR), publicerat sin årsredovisning med bokslutet för 2023 som upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna IAS-IFRS.

I ett pressmeddelande som åtföljer offentliggörandet av bokslutet anges följande:

I ett pressmeddelande som åtföljer offentliggörandet av bokslutet anges följande "Dessa finansiella rapporter fick ett godkännande av revisorn, Mazars Italia S.p.A., och den 30 april 2024 godkändes de enhälligt av IOR:s tillsynsnämnd, och i enlighet med stadgarna skickades de sedan till kardinalkommissionen för granskning."

IOR är en av de mest solida institutionerna när det gäller kapitalisering och likviditet och är ett riktmärke för investeringar som är förenliga med katolsk etik.

"I linje med målen i sin strategiska plan", fortsatte uttalandet, "och samtidigt som IOR uppfyllde sin primära roll att arbeta för Hans Helighet Påve Franciskus religionsverk och för kyrkan runt om i världen 2023, uppnådde IOR följande resultat:

- 30,6 miljoner euro nettointäkter,

- + 23% räntenettomarginal, + 49% förmedlingsmarginal, + 31% provisionsmarginal,

- Totala kundtillgångar +4% uppgick till 5,4 miljarder euro,

- 60% TIER 1-kvot och 48% kostnads-/intäktskvot.

IOR meddelar att "med tanke på att bokslutet för 2023 är solitt och med hänsyn till IOR:s kapitalkrav beslutade kardinalsrådet att dela ut 13,6 miljoner euro till religiösa ändamål och välgörenhet.

Under 2023 uppnåddes en tillväxt i nettovinsten tack vare det positiva tillskottet från räntemarginalen, förmedlingsmarginalen och provisionsmarginalen. "Kostnadskontroll fortsatte att vara kärnan i ledningens arbete, även om satsningar gjordes för att förbättra kundtjänsterna och digitaliseringen."

Slutligen, "när det gäller kapitalförvaltning är IOR starkt engagerat i de principer som är förenliga med den katolska tron (Faith Consistent Investment). Kvaliteten på de produkter som förvaltas av IOR är ett bevis på det arbete som gjorts under åren och som gjort det möjligt för IOR att bli en global referens inom etiska investeringar."

15 juni 2024, 11:41