Sök

Påven välsignar ambulansen innan kardinal Krajewskis avresa Påven välsignar ambulansen innan kardinal Krajewskis avresa 

Kardinal Krajewski levererar en ambulans från påven till Ukraina

Den påvliga allmosegivaren, som anlände till Lviv i söndags, har levererat ambulansen som donerades och välsignades av påven Franciskus för barn som skadats under det pågående kriget i Ukraina.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Som ett konkret tecken på närhet, stöd och hjälp till den ukrainska befolkningen som upplever stort lidande på grund av kriget, har kardinal Konrad Krajewski, som ansvarar för påvens välgörenhetsarbete, tagit en fullt utrustad ambulans till Lviv.

Ukrainska myndigheter, som sörjer för omkring 250 000 internflyktingar från krigsområden, fick gåvan som påven Franciskus hade välsignat i Vatikanen på lördagen innan dess avresa.

"Det är ett stort privilegium för mig att överlämna ambulansens å påvens vägnar", sa kardinal Krajewski. "Den har ett symboliskt värde, eftersom ambulansen ska användas för att rädda liv".

"Påven är alltid den som bygger broar, som främjar fred, och den här ambulansen är särskilt tänkt till de personer som lider. Det är ett sätt att fär påven att säga: "Jag är nära, jag lider med dig och jag ber om fred för detta land i stora svårigheter."

"Jag har redan överlämnat den här ambulansen till prefekten i Lviv och han tackade mig, han tackade påven och sa att ambulansen ska användas av barnsjukhuset till barnen som kommer från krigsområden", förklarade den påvliga allmosegivaren.

 

30 mars 2022, 16:53