Påven Franciskus vid ett möte med ekonomirådets koordinator kardinal Reinhard Marx Påven Franciskus vid ett möte med ekonomirådets koordinator kardinal Reinhard Marx 

Heliga Stolen: Ekonomirådets möte om budgetåret 2021

Heliga Stolens ekonomiråd höll ett virtuellt möte på tisdagen 16 februari med detaljerad presententation av budgetåret och revisionsutskottets efterföljande iakttagelser. Nästa möte kommer att hållas i april.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten


Budgetåret 2021 presenterades vid möte online, tisdagen 16 februari, med Heliga Stolens ekonomiråd. Förutom rådets medlemmar tillsammans med dess koordinator kardinal Reinhard Marx deltog statssekreterare kardinal Pietro Parolin och fader Juan Antonio Guerrero, prefekt för Ekonomisekretariatet SPE.

Budgeten presenterades i detalj av SPE:s generalsekreterare Maximino Caballero Ledo. Därefter gjorde Leslie Jane Ferrar observationer i revisionsutskottets namn. Sedan presenterade chefen för SPE:s administrationsavdelning Emilio Ferrara några principer för tillämpning av två punkter i Motu proprio publicerat 28 december förra året, för en bättre organisation, särskilt vad gäller godkännande av budgeter, finansiella rapporter och utnämning av officiella revisorer. Slutligen diskuterade man om revisionsutskottets stadgar.

Nästa möte hålls i april 2021.

18 februari 2021, 08:49